כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות


לברורים ופרטים נוספים: כוכבית 9214
info@osh.org.il 
יום עיון אחריות משפטית של בעלי תפקידים בבטיחות הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: ימי השתלמות לממונים - כשירות
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10021780
מקום: מכללה למנהל, ראשון לציון
מועד התחלה: 09/12/2019
מחיר: 424 ₪
מספר מפגשים: 1
לפרטים נוספים

כללי
 
חקיקה ראשית, משנית ואחריות משפטית בעבודת ממונה הבטיחות לשיפור רמת המקצועיות וחובת הזהירות של ממונה הבטיחות בתעשייה, בבנייה ובבנייה הנדסית.


מטרת יום העיון

יום הכשירות ייתן כלים פרואקטיביים הנדרשים לעבודת הממונה על הבטיחות, כדי לממש את אחריות המפעל או אתר הבנייה לבטיחות העובדים, לרבות עובדי הקבלן, כמו גם לבריאותם התעסוקתית. ממונה הבטיחות יכיר את כללי ה"עשה" ו"אל תעשה" בעבודתו המקצועית וידע לייעץ למעסיק בעניין החובות המוטלות עליו, בהיבטי הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה. ממונה הבטיחות יכיר את הפסיקות האחרונות בבתי המשפט באשר לאחריות ממונה הבטיחות ויועץ הבטיחות.


 
נושאי לימוד עיקריים

 
  • מבוא למשפט ישראלי.
  • אחריות פלילית ואזרחית.
  • אחריות "בעל חצרים".
  • אחריות "תופש המפעל".
  • יזם ומזמין עבודה.
 
משך הלימודים: 1 יום לימוד.


* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.
 מספר אישור כשירות:  688940 
 ׁ





שלח להדפסה