כניסה הרשמה צור קשר
ענף הבנייה הינו הענף המוביל במספר ההרוגים ביחס למספר המועסקים, והוא נחשב בין המסוכנים במשק הישראלי. בשנת 2008 היו מועסקים במשק כ- 120,000 עובדים, כ-75% מהם תושבי ישראל, כ-18% - עובדים מאירופה והמזרח הרחוק וכ-6% - פלסטינים.
בשנת 2008 נהרגו 23 עובדים בבנייה (42% מכלל תאונות העבודה הקטלניות). נפילה מגובה ממשיכה להיות המאפיין המוביל בשיעור ההרוגים: 18 עובדים נהרגו מנפילה מגובה - תושבי ישראל, עובדים מאירופה והמזרח הרחוק.
תאונות אופייניות הן נפילות מפיגומים, נפילות לפירים, נפילות מגגות שבירים, נפילות במהלך התקנות או פירוקים מעמודים וממקומות גבוהים.

המוסד לבטיחות ולגיהות מקדם את הבטיחות והבריאות התעסוקתית בענף הבנייה:

מפעיל שיטת התערבות חדשה לקידום הבטיחות והגיהות באתרי בנייה. הפרויקט מבוצע כמיזם משותף עם קרן "מנוף" במוסד לביטוח לאומי, ומציע תוכנית התערבות לקידום הבטיחות והגיהות ב- 1,100 אתרי בנייה.

מדריך עובדים ומנהלים באתרי בנייה:
המוסד מפעיל צוות הדרכה הכולל 6 מדריכים במחוזות המוסד, מדריך ארצי ו- 2 מדריכים ב- 2 ניידות הדרכה. בשנת 2008 ביצעו מדריכי הבנייה 4,436 ביקורים ב-1,489 אתרי בנייה, בהם הועסקו מעל 47,000 עובדים. המדריכים קיימו גם פגישות עם קבלני הבנייה.
במסגרת הביקורים באתרים המדריכים ביצעו:
 • סקרי מפגעים וסיכונים והמלצותיהם נמסרו למנהלי העבודה באתרים.
 • בקרה (בביקורים חוזרים) על סילוק המפגעים.
 • פעילות להגברת המודעות לבטיחות, ברמות הניהול ובקרב העובדים.
 • במסגרת הפרויקט פותח מדריך לעריכת מבדק בטיחות עצמי באתרי הבניה ובמסגרת הפרויקט עוסקים בהנחלתו למנהלי העבודה ב- 300 אתרי בנייה מדי שנה בכל רחבי הארץ.
 • במסגרת הפרויקט פותח מודל "איתור סיכונים" באתרי הבנייה. המודל מסייע באמצעות רשימות עזר - (ציק ליסט) - לזהות גורמי סיכון אופייניים על פי שלבי הבנייה השונים המתבצעים באתר. אנו פועלים ב - 100 אתרים לשנה להנחלת מודל זה.
 • חלוקת חומר הדרכה והסברה וחומר טכני רלוונטי מתוך פרסומי המוסד.
ניידות ההדרכה הופעלו מעל 380 ימי עבודה, ב- 388 אתרי בנייה שבהם הודרכו כ- 18,000 עובדים, בשפות: עברית, ערבית, רוסית, תורכית, רומנית, סינית ואנגלית.

פועל לבטיחותם ולבריאותם של עובדים זרים:
 • מפרסם הנחיות בטיחות וחומר הדרכה בשפות שונות. בין היתר, התפרסמה דפדפת "הוראות בטיחות בענף הבנייה" ב-6 השפות השכיחות בענף: עברית, ערבית, רוסית, רומנית, תורכית וסינית.
 • ניידות ההדרכה לתחום הבנייה כוללות לומדות חדישות ועדכניות ב-7 שפות.
 • נושא הבטיחות והבריאות בעבודות בנייה מקבל דגש ראוי בעלוני קיר בשפות הערבית והרוסית ואף בדו-ירחון של המוס"ל.
מדריך ומכשיר אנשי בטיחות ובעלי מקצוע בתחום הבנייה:
 • מקיימים ימי עיון למנהלי עבודה בבנייה.
 • עורכים השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בתחום הבנייה.
 • מקיימים השתלמויות לעגורנאים ולאתתים.
מפרסם ומפיץ מידע בנושא בטיחות ובריאות בעבודות בנייה:
 • הוקם מדור מקצועי באתר האינטרנט של המוסד, המוקדש לנושא בטיחות ובריאות בענף הבנייה.
 • חוברות, תקצירים, דפי מידע, "תשובות השבוע" וכד' זמינים במהדורות מודפסות ואלקטרוניות.
 • ספרים מקצועיים, תקנה החדשה לעבודה בגובה.
 • ניתנו תשובות לשאלות לתחום הבנייה ע" מרכז המידע.
הפעלת ועדת הבנייה:
 • ועדת הבנייה הוקמה ופועלת ליד מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות בתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה. היא מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה.
 • בהרכב הועדה מצויים נציגי ממשלה, ארגוני מעסיקים ארגוני עובדים, אקדמיה, ארגוני מהנדסים, ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות, המוסד לביטוח לאומי, הרפואה התעסוקתית מכון התקנים ועוד.
 • חברי הועדה משמשים קבוצת חשיבה, הכוונה וייעוץ - לקידום נושאים שהוועדה מוצאת שיש בהם חשיבות ציבורית או מקצועית, בתחומי בטיחות וגיהות בבנייה.
 
 

 

שלח להדפסה