כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

 
 
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות


  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט -1999
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007
  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954  
 שאלות ותשובות


מנהל עבודה

  האם מנהל עבודה בבנייה חייב להיות נוכח כל הזמן באתר?
  האם נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודות שיפוצים?
  איזה עבודות יכול לנהל ולפקח מנהל עבודה לעבודות בנייה ובנייה הנדסית, ואיזה מנהל עבודה נדרש לעבודות פיתוח ותשתיות?
  האם מנהל עבודה בעבודות בניה יכול לכהן גם כממונה בטיחות?
  מי יכול למנות את תפקידו של מנהל העבודה בהעדרו?
  על מי חלה חובת הדרכה לעבודה בגובה?
  מהי חובת הדרכה לעבודה בגובה על סולמות?

   
 מאמרים ומידע נוסף
 
  חוברת תמצית מידע לעובדי בנייה
  דיווח על תאונות עבודה והטיפול בהן, ת-123
      
 

 

שלח להדפסה