כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות וגיהות בשרשראות אספקה העוסקות בחומרים מסוכנים

מאת:יפעת זר, מידענית, מהנדסת כימיה, מרכז מידע, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:04/08/2022


רקע כללי

שרשרת אספקה של מוצר היא מונח המתאר מערכת המאפשרת העברת המוצר מהיצרן אל הצרכן. שרשרת אספקת שירות, כגון תחזוקה, ניקוי, קייטרינג, זו רשת שבה עובר השירות מספק השירות לגורם הנהנה ממנו. לרוב, מורכבים שני סוגי השרשראות מגורמי ביניים, כגון ספקים ראשיים וספקי משנה, מפיצים, יבואנים ויצואנים וכד', המקיימים ביניהם תקשורת לצורך "הזרמת המוצר" במורד שרשרת האספקה או תיווך לצורך מתן השירות, ולעתים, כמה שרשראות אספקה משני הסוגים מצטלבות ומשתלבות זו בזו לצורך העברת מוצר או שירות. 

כל עסק בשרשרת האספקה אמור לפעול בהתאם לתקינה, לחוקים ולתקנות מדינתיים, לאמנות בין-לאומיות ולכללים ו"נוהגי עבודה טובים", המקובלים בענפי תעשייה. כללים אלה, מכוונים, בין היתר, להבטחת בטיחות ובריאות העובדים בעסק, אולם התנהלות העסק בתוך שרשרת האספקה עלולה לפגוע באופן לא מכוון בתנאי העובדים, בבטיחותם ובבריאותם, בגלל שיקולים מסחריים, שיקולי רווחיות והשפעת מאפייני השוק, דרישות בעלי המניות ולחצי קבוצות כוח של צרכנים.

ככל ששרשרת האספקה ארוכה, מסועפת או מסורבלת יותר - בנויה ממספר רב של גורמים או מתווכים, שלעתים מרוחקים זה מזה וממוקמים במדינות שונות - יהיה זה מאתגר יותר להעביר מידע חיוני במורד או במעלה השרשרת ולנהל אותה תוך שמירה מיטבית על בטיחות ובריאות העובדים. הקושי ניכר במיוחד בשרשראות אספקה שיש בהן עיסוק בחומרים מסוכנים, ואשר התקשורת בין גורמי השרשרת קריטית לצורך העברת מידע על  סיכוני החומרים, כגון שפך, דליפה, פיזור, דלקה, פיצוץ. 


שרשראות אספקה העוסקות בחומ"ס 

להלן שתי דוגמאות של הצלחה בניהול שרשראות אספקה שעוסקות בחומ"ס, שיושמו בהולנד:

1. 
תכנית VAST 

בשנים 2007-2003 יזם משרד העבודה והרווחה של הולנד תוכנית לקידום הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים. בתוכנית השתתפו למעלה מ-25 עסקים קטנים ובינוניים (SME), המשתייכים לשרשראות אספקה בענפי תעשייה בעלי סיכון גבוה לבטיחות ובריאות העובדים, כגון חברות להסרת אסבסט, מפעלים לציפוי מתכות, ייצור סירות ויאכטות, מוצרים דנטליים ועוד. אחת המטרות העיקריות של התוכנית הייתה הרחבת הידע על החומרים המסוכנים שבהם משתמשים העסקים והעלאת המודעות לסיכוניהם בקרב המעסיקים והעובדים בחברות אלו.

על פי
סקר עולמי שערכה חברת CHEMTREC, כמעט שליש מהעסקים אינם מוכנים למצבי חירום כימיים, ואם ננקטים צעדים למניעתם, בפועל רק כמחצית מהם מתאימים או יעילים. למשל, המקור החשוב ביותר למידע על סיכוני החומ"ס הוא גיליון הבטיחות (SDS), וברוב המקרים, איכות גיליונות הבטיחות הקיימים בעסקים נמוכה, משתמשי החומ"ס לא תמיד יודעים על קיומם של הגיליונות או מעיינים בהם, ואם כן, הם נתקלים בקשיים בהבנתם. 

ממשלת הולנד החליטה ליישם שיטות תמיכה והדרכה שאינן רגולטוריות, כדי לשפר את היערכות העסקים לאירועי חירום. לצורך כך, הממשלה שיתפה פעולה עם התעשייה בהולנד לבניית תשתית ידע יעילה באמצעות חיזוק האחריות של שרשראות האספקה. נציגי חברות התעשייה נתבקשו לערוך תוכניות פעולה ולשלב בהן כלים יעילים להערכה, למדידה, לפיקוח ולבקרת חשיפה של עובדים לחומ"ס.  כמו כן, הם נדרשו לשפר את התקשורת לצורך מעבר ידע חיוני, והממשלה סיפקה להם כלים מגוונים, כגון Stoffenmanager, PIMEX, AWARE (ראה בהמשך). 


פרויקט ה-VAST כלל ארבעה מישורים:

1. אירופי   2. מדיני  3. שרשרת האספקה בענף התעשייה  4. החברה/העסק.

הוא קישר ביניהן כדי להשיג את היעדים הבאים:


 שיפור תנאי העבודה בחברה על ידי שינוי המדיניות ברמה הלאומית ודרך שרשרת האספקה של אותו ענף תעשייה. 

 אתחול אמנת חומ"ס במישור המדיני-לאומי. איגוד (הקונפדרציה) התעשייה ההולנדית והמעסיקים, איגוד העסקים הקטנים והבינוניים בינוניים (SME) והממשלה התחייבו באמצעות חתימתם על האמנה לפעול, בין היתר, לשיפור התקשורת בין כל הגורמים המעורבים בעבודה עם חומ"ס בנוגע לסיכונים, ולתמרץ ולתמוך בעבודה המבוצעת בתוך החברה.

 יצירת  קשר במישור האירופי ע"י ועדת REACH (Registration, Evaluation Autorisation and Restriction) לכימיקלים.

להלן דיאגרמה הממחישה את הקשר בין חלקי פרויקט ה-VAST:

 
מתוך Promoting occupational safety and health through the supply chain, Literature Review, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), 2012


הכלים שסיפקה ממשלת הולנד לעסקים:

Stoffenmanager 

תוכנה חינמית להערכת סיכונים, שפותחה כדי לסייע לעסקים לקבוע ולדרג את רמות הסיכון בעבודה עם חומ"ס. התוכנה מתאימה לשימוש בכל סוגי החברות. היא זמינה באנגלית ובהולנדית.

PIMEX
שיטה לניטור חשיפה לחומ"ס באמצעות וידאו. כחלק מפרויקט VAST, התוכנה שופרה והוספו לה כלים לשיפור התקשורת בניהול סיכוני חומ"ס. התוכנה משמשת לצורך אימון עובדים לשימוש נכון באמצעי מיגון אישי וליישום אמצעי בקרה, וכן, להרחבת הידע שלהם על סיכוני החומ"ס ולעידוד עובדים ומנהלים לאמץ הרגלי עבודה בטיחותיים, לבצע הערכות סיכונים ולפתח שיטות של "נוהגי עבודה טובים".

AWARE

מערכת מקודדת למוצרים המכילים חומרים אורגנים נדיפים (VOC's), המסייעת ליצרנים בביצוע הערכת סיכונים ובפיתוח מוצרים חדשים בעלי פוטנציאל סיכון נמוך. כלי זה יכול לשמש את יצרני המוצרים כדי להודיע לצרכנים על הסיכון הבריאותי והבטיחותי של המוצרים שהם מספקים. ציון גבוה של AWARE מצביע על סיכון גבוה.

תוצאות הפרויקט

25 תוכניות יצאו לפועל והגיעו אל 183,000 עסקים, ואל כ-2 מיליון עובדים (כרבע מכלל האוכלוסייה העובדת בהולנד). כ-80% מהעסקים שהשתתפו בפרויקט היו שבעי רצון מתוצאותיו. נכונות גבוהה של כל הגורמים המשתתפים בפרויקט הביאה לשיתוף פעולה מוצלח ביניהם, פותחו כלים יעילים להרחבת זמינות המידע על סיכוני החומ"ס בכל ענפי התעשייה ויושמו אמצעים חדשניים להפחתת הסיכונים. 

 
  • מספר העסקים אשר ביצעו הערכת סיכונים הקשורה לחומ"ס שברשותם הוכפלה מ-7% ב-2004, ל-14% ב-2007 וכלל את העסקים הקטנים והבינוניים כאחד.
  • מספר העסקים שלא קיבלו גיליונות בטיחות מספקי החומ"ס ירד מ-35% ב-2004, ל-25% ב-2007. 
  • מספר העסקים שהדריכו את  העובדים בעבודה עם חומ"ס עלה מ-54% ב-2004, ל-59% ב-2007.
  • יישום הכלים והאמצעים החל בסוף הפרויקט ונמשך גם אחרי סיומו. למשל, מספר משתמשי תוכנת ה-Stoffenmanager הגיע ל-10,000 בסוף שנת 2009.
  • אלה מבין העסקים שהיו פעילים יותר והשתתפו בפגישות, בסדנאות חשיבה ובפיתוח כלים, היו העסקים הגדולים יותר, ובמידה מסוימת קבעו סטנדרטים גבוהים, שאליהם שאפו יתר העסקים. 
  • השתתפות פעילה בפרויקט סייעה לעסקים להתארגן לעמידה בכללי REACH. עסקים המצויים בראש שרשרת האספקה, כמו ספקי כימיקלים וצבעים, נתמכו על ידי הפרויקט בהתארגנות לכללי REACH.
  • באופן כללי, נמצא כי תוכנת ה-Stoffenmanager היא הכלי היעיל והמוצלח ביותר בפרויקט ויכול לשמש גם להערכה כמותית של חשיפה לכימיקלים ולהדרכה במסגרת ה-REACH.

2. שיתוף פעולה בין החברות Corus ו-TNO 

חברת Corus (Tata Steel) הבין-לאומית מספקת מוצרי פלדה ואלומיניום, ונותנת שירותים בכל העולם. היא יצרנית הפלדה השנייה בגודלה באירופה. 

חברת TNO היא חברה למחקר שימושי, פיתוח וייעוץ הגדולה ביותר בהולנד. היא מספקת תמיכה וסיוע לעסקים בתעשייה ולממשלות בתחומי חדשנות טכנולוגית ובפתרון בעיות על ידי הנגשת שירותים ומידע, ומשתתפת בפרויקטים רבים של האיחוד האירופי לפיתוח טכנולוגי.  

שתי החברות שיתפו פעולה לצורך פיתוח מערכת תקשורת משופרת בין העסקים בשרשרת האספקה של חברת Corus, שמאפשרת לחברה, בין היתר, להעריך ביעילות חשיפה לחומ"ס ולהיערך כראוי לאירועי חומ"ס, כפי שנדרש במסגרת אמנת ה-REACH, המחייבת עסקים בכל שרשרת אספקה שיש בה שימוש או עיסוק בחומ"ס להעביר מידע על סיכוני חומ"ס. 

המערכת פותחה על בסיס מידע שנאסף מכל נציגי העסקים בשרשרת האספקה של החברה, הפרוסים בכל אירופה. כל עסק התבקש לבחון את המידע הקיים בתחומו, לעבד את המידע הרלוונטי לתרחישי החשיפה לחומ"ס שברשותו ולעדכן את גיליונות הבטיחות האלקטרוניים (eSDS), המהווים כלי תקשורת רשמיים בנושא חומ"ס, שבהם נעזרים כל משתמשי החומ"ס בכל העסקים בשרשרת האספקה של החברה. מערכת התקשורת היעילה שפותחה יצרה אחידות במידע על סיכוני החומ"ס ויישרה קו של רמת בטיחות גבוהה בכל העסקים, סייעה לזהות סיכונים מבעוד מועד ולמנוע אירועי חירום של חומ"ס. 

מקורות
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה