כניסה הרשמה צור קשר

השפעת זקן על יעילות האטימה של מסכת חצי פנים

מאת: ד"ר אשר פרדו, מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:21/05/2018


מסכת מגן כנגד חומרים כימיים מזיקים או מטרידים נועדה להגן על דרכי הנשימה של המשתמש ובמקרי הצורך גם על העיניים ע"י לכידה של החומרים בטרם יחדרו לחלל הפנימי שיוצרת המסכה כאשר היא מוצמדת לעור הפנים. אחד הגורמים המשפיעים על תיפקודה של המסכה ויעילותה הוא דרגת האטימה שיוצרים שולי המסכה במגעם עם עור הפנים. אי אטימה שלמה בנקודת המגע בין שולי המסכה לעור הפנים עלולה לגרום לדליפת מזהמים פנימה לחלל המסכה ולנתיבי הנשימה של המשתמש. אחד המדדים לרמת ההגנה של המסכה הוא מקדם המיגון (protection factor), או מקדם ההתאמה (fit factor), המבטא את היחס בין ריכוז המזהם באוויר מחוץ למסכה לבין ריכוזו בתוך חלל המסכה, כלומר פי כמה מקטינה הגנת המסכה את רמת החשיפה בהשוואה למצב ללא הגנה. ככל שמקדם ההגנה גבוה יותר רמת החדירה של החומר דרך המסכה נמוכה יותר.

רוב העובדים החובשים מסכת מגן משתמשים בסוג המוגדר כמטהר אוויר ובסוג זה השימוש המרבי הוא במסכות חד פעמיות או במסכות בעלות מסנן רב פעמי המוצמדות לפנים בעזרת רצועות אלסטומריות. מבין האחרונות, השימוש הנפוץ ביותר הוא של מסכת חצי פנים המכסה את האף, הפה, הלחיים והסנטר. בעת שאיפת אוויר נוצר לחץ שלילי בחלל המסכה ואוויר חיצוני חודר לחלל זה כדי לאזן את הלחץ, ובו-זמנית לוכד מסנן המסכה את החומרים המזהמים מתוך האוויר ועוצר אותם. אם המסכה אינה אוטמת את שטח המגע בינה לבין הפנים עלול הלחץ השלילי לגרום לסחיפת חומר מזהם מבחוץ פנימה דרך שולי המסכה ולא דרך המסנן.

מחקרים הראו שזקן או שיער בשטח המגע של שולי מסכת מגן בעור הפנים (שולי האטימה) פוגמים באטימה, מגבירים את חדירתו של מזהם סביבתי לחלל המסכה ומקטינים את מקדם המיגון שלה. בחלק ממחקרים אלה נמצא שמקדם ההתאמה קטן, כלומר חדירות החומר לחלל המסכה גדלה, ככל ששיער הפנים (זקן) צמח והתארך, בשלושה עד ארבעה סדרי גודל בהשוואה לעור חלק. עיקר הקטינה ארע לאחר יום הצמיחה הראשון ובמקרים אחרים בימים הראשונים לצמיחת השיער. מאפיין נוסף של שיער פנים שנבדק ביחס להשפעתו על מקדם ההתאמה הוא צפיפות השיער שסווגה בין דלילה, ממוצעת, צפופה, וכמצופה נמצא שככל שהצפיפות גדלה מקדם ההתאמה קטן. באחד המחקרים האלה נמצא שהיום הרביעי לגדילת השיער (לאחר גילוחו) מתוך 12 ימי מעקב הראה את השינוי הגדול ביותר בקצב דליפת החומר לתוך חלל המסיכה. במחקר זה נמצא מתאם בין קצב הדליפה לבין היחס בין אורך השיער ועוביו ולאו דווקא בין קצב הדליפה לבין כל מאפיין לחוד.

במחקר חלוץ חדש שפורסם לאחרונה, שמו להם החוקרים למטרה לבדוק קשר כמותי בין מאפיינים שונים של שיער פנים וזקן לבין חדירת חומר לחלל מסכת חצי פנים וזמינותו לנשימה. נבדק סוג אחד של מסכת חצי פנים והחוקרים השתמשו בציוד מותאם כדי לבדוק את מקדם ההתאמה לפי פרוצדורות של רשות הבטיחות והבריאות התעסוקתית (OSHA) בארה"ב. לפני ביצוע הבדיקות של מקדם ההתאמה עברו משתתפי המחקר (20 גברים בגילאים 18 – 65) הדרכה בחבישת המסכה הנבדקת כדי להגיע לרמה אחידה של מיומנות חבישה. מבחן ההתאמה נערך בחמישה מצבים שכללו עור מגולח וחלק וארבעה אורכים של זיפי  שיער זקן במילימטרים כלהלן: 1.6,  3.125 (1/8 אינץ'),  6.35 (1/4 אינץ'), 12.7 (1/2 אינץ'). צפיפות זיפי הזקן נמדדה כמספר זיפים לסמ"ר וכן נמדד קוטר הזיף כדי לבדוק קשר בינו לבין אטימות המסכה. החומר שחדירתו נבדקה היה אווירוסול של נתרן כלורי (מלח שולחן).

ירידה עקבית במקדם ההתאמה של המסכה נצפתה ככל שזיפי הזקן התארכו. עיקר הירידה  ובאופן משמעותי מאד נצפה באורכי זיפים גדולים מ- 6.35 מ"מ. הירידה הממוצעת במקדם ההתאמה בסדרת אורכי הזיפים בהשוואה למקדם שנמדד במצב של עור חלק היתה 3%, 37%, 89% ו- 97%, בהתאמה, עבור האורכים 1.6, 3.125, 6.35, 12.7 מילימטר. על מנת לעמוד במבחן ההתאמה ולאשר שימוש במסכה צריך מקדם ההתאמה להיות גבוה מ- 100. תוצאות המחקר מראות שכאשר אורך הזיפים הגיע עד 3.125 מ"מ נמדד מקדם התאמה גבוה מ- 100, אבל באורך של 6.35 מ"מ עברה המסכה את המבחן ב- 81% מסך המדידות ובאורך 12.7 מ"מ ב- 58% מהמדידות.

צפיפות זיפי השיער בסנטר היתה גבוהה יותר באופן משמעותי מצפיפות זיפי הלחיים. ירידה בערכי מקדם ההתאמה ועלייה במידת החדירה של החומר לחלל המסכה נצפתה עם עלייה בצפיפות השיער, אולם לא נמצאה השפעה של עובי זיף זקן על מקדם ההתאמה.

אחד החסרונות במחקר שפורסם הוא התעלמות מהגורם של מבנה הפנים שמושפע משונות אתנית. גורם זה ידוע כמשפיע על תיפקוד מסכה ויעילותה אם אינו נלקח בחשבון בעת תכנון מסכה מתאימה. כמו כן, במחקר נבדק סוג אחד של מסכה, מדגם הבדיקה היה קטן, ובבדיקה לא נכלל ביצוע תרגילים כגון העוויות פנים וכיפופים, שהם חלק מפרוטוקול בדיקה של מקדם התאמה במסכה.

לעומת החסרונות, המידע שמוסיף המחקר רלוואנטי לשיקולי חבישת מסכה בנוכחות זיפי זקן קצרים. על אף שהיתה מגמת ירידה במקדם ההתאמה ועלייה בחדירות החומר עם העלייה באורך זיפי הזקן, עמדה המסכה בדרישות ההגנה עד לאורך זיפים של 3.125 מ"מ, שהוא אורך טיפוסי לצמיחת שיער זקן במשך 4-5 ימים. ממצא זה אינו מערער את העקרון שנוכחות זקן ושיער פנים מורידה את יעילות האטימה של המסכה, אולם הוא מראה אפשרות לגמישות מסויימת לגבי עובדים שלא התגלחו מספר ימים מסיבות שונות כגון גירוי עורי כאשר התגלחת תכופה. אין להסיק מהמידע שמספק המחקר על שיער זקן ארוך יותר וביחוד אורך שהמחקר לא בדק. במצב של זקן בעל שיער ארוך תיפגם יעילותה של מסכת חצי פנים ואף מסכה שלמה. בהקשר לכך, ראוי לציין שהרשות האמריקאית לבטיחות ובריאות תעסוקתית קבעה בהנחיות הפיקוח שלה שמצב בו אורכם של זיפי זקן גדול מהאורך הצומח ביום אחד אינו מצב קביל להגנה נשימתית. דרושים מחקרים נוספים כדי לבחון תנאים וגמישות בהגבלות ללבישת מסכה לבעלי זקן קצר. אחת התשובות להגנה על בעלי זקן היא שימוש בברדס שמחובר למפוח או קו אוויר היוצר לחץ חיובי בחלל הברדס. מבחינה מסחרית קיימות ערכות מתאימות לבעלי זקן לרבות מסכת חצי פנים למילוט שמשולבת עם ברדס.

מקור


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2017.1416388

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה