כניסה הרשמה צור קשר

עמיתי בטיחות


עמית בטיחות במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות 


השקעת משאבים להורדת עקומת תאונות העבודה ומחלות המקצוע היא חובה כלפי החברה והמדינה שבה אנו חיים ויש בצידה גם רווח כלכלי לא מבוטל. אחת הדרכים הסלולות לקידום רמת הבטיחות המעוגנת בחוק ובתקנות בדבר חובת מסירת מידע והדרכת עובדים, תשמ"ד – 1984, היא הדרכה והסברה לעובדים "איך לעשות" ו"מה לעשות".

חברות במועדון עמיתי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות מחזקת את המעורבות של העמיתים, העובדים והמנהלים ומבטיחה קבלת מידע על מגוון פעולות ההדרכה וההסברה המתבצעות במחוזות השונים של המוסד לבטיחות ולגיהות ועל האפשרות לקבל הדרכה גם בין כותלי המפעל.

בתמורה לדמי העמית השנתיים תהיו זכאים:

א. 5%  הנחה  בהשתתפותכם בכל הקורסים, סמינרים וימי עיון שהמוסד מקיים.
ב. 10% הנחה ברכישת מגוון ספרות בטיחות מקצועית , כרזות, שלטים ומדבקות.
ג. עיון בספריית אתר המוסד.
ד. מנוי לספרייה המקוונת של המוסד לבטיחות (זכאי רק עמית רמה ב' או ג') .
ה. קבלת חוברת תקצירים וכרזות חדשות של המוסד היוצאות לאור. פרסומים אלה יישלחו אליכם ישירות בדואר, ללא כל תשלום נוסף.להרשמה מקוונת                        להרשמה בספח ידני
 

 

שלח להדפסה