כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתקנות - נוער

 

עודכן ב:25/07/2018

 

בקובץ התקנות מספר 8054 מתאריך 31 יולי 2018, פורסם תיקון ב- ""תקנות עבודות הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (תיקון), התשע"ח -  2018"
 
עיקרי העדכון הנוגע לבטיחות:

כהוראת שעה: בתקופה של 5 שנים מיום פרסומן של תקנות אלה יראו כאילו בתוספת לתקנות העיקריות בחלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים
, ...." כי יאסר על בני נוער לעבוד בבניה או פעולות בנייה באתר בנייה". 

אחרי פרט יבוא:

15. בנייה, עבודות בנייה או פעולת בנייה, באתר בנייה, לעניין זה - "אתר בנייה" - כמשמעותו בסעיף 6א (ב) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.
"בנייה" "עבודות בניה" או "פעולת בנייה" - כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.

יצוין כי על פי חוק עבודת הנוער, התשע"ג- 1953 נער הוא  ילד קרי מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה וגם צעיר קרי מי שמלאו לו 16 שנה אך לא מלאו לו 18 שנה.


פרסום בערבית

في اعقاب العدد الكبير من الحوادث التي يتعرض لها عمال البناء في مواقع البناء ، فقد وضعت وزارة العمل والخدمات الاجتماعيه في الأسابيع الأخيرة  قوانين تحظر تشغيل الشباب في مواقع البناء. كما وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ برنامجاً لحماية الشباب العاملين في مواقع البناء خلال العطلة الصيفية وأصدرت لوائح قوانين تمنع تشغيل الشباب في مواقع البناء.
 
في اقتراح القانون رقم 8054 المؤرخ في 31 يوليو 2018 ، تم نشر تعديل في "لوائح عمل الشباب (الأعمال المحظورة والمقيدة) (تعديل) ،1988"
 
النقاط الرئيسية التي تتعلق بالأمان في العمل:

كترتيب مؤقت: في غضون خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون، يعتبر بمثابة إضافة إلى اللوائح الرئيسية في الجزء الأول: العوامل الميكانيكية وعوامل أخرى. بعد البند 14 سيأتي:

15. البناء أو أعمال البناء أو اعمال تتعلق بالبناء ، في موقع بناء ، لهذا الغرض - "موقع البناء" - بالمعنى المقصود في القسم 6 أ (ب) من قانون تنظيم الإشراف على العمل ، 1954.
"البناء" "أعمال البناء" أو "اعمال تتعلق بالبناء" - كما هو محدد في قوانين الامان في العمل (أعمال البناء) ، 1954.
 
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون عمل الشباب 1953 ، فإن الاولاد هم من يقل عمرهم عن 16 عاماً والشاب هم من يبلغ عمرهم اكثر من 16 سنة ولم يبلغوا ال- 18 سنة من العمر.

-------------------------------------------

בספר חוקים 2707 מתאריך 13 מרץ 2018, פורסם תיקון ב- ""חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון), התשע"ח -  2018"
 
עיקרי העדכון הנוגעים לבטיחות:

 
  • מחזיק שבבית ספר בהחזקתו לומדים יותר מ־500 תלמידים יציב בבית הספר מכשיר החייאה אחד לפחות במקום מרכזי ונגיש.
  • מחזיק שבהחזקתו בית ספר ידאג לכך שבבית הספר תהיה ערכת עזרה ראשונה אחת.

 

מקור: שלום ויסמן, מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה