כניסה הרשמה צור קשר

שאלות ותשובות - תקנות לתכנית ניהול בטיחות

תקנות תכנית לניהול בטיחות נכנסו לתוקף באוגוסט 2014
להלן מספר תשובות לשאלות נפוצות שהגיעו למרכז מידע ואינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכז מידע ואינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות בטופס המקוון להגשת שאילתה