כניסה הרשמה צור קשר

מהם אמצעי הבטיחות הנדרשים בעיסוק בחומרים מסוכנים?

 

משיב: ד"ר מירב פז   |  מס’ תשובה 65619  |  12/06/2022

 

חומרים כימיים משמשים אותנו באופן נרחב הן בחיים הפרטיים והן במגזרי תעסוקה שונים. אריזת התכשיר מציינת  לרוב את הסיכון הפוטנציאלי של החומר: חומרים דליקים (חומרים אשר נקודת הרתיחה וההבזקה שלהם נמוכות והם יכולים להיות מוצתים בקלות על ידי מקור הצתה בתנאי סביבה רגילים), חומרים קורוזיביים (חומרים הפוגעים ברקמות הגוף וגם בחומרים שונים, לדוגמא: חומצות או בסיסים חזקים) וכיוב'. תכשיר יוגדר כחומר מסוכן באם לפחות אחד ממרכיביו מוגדר כחומר מסוכן על פי ההגדרה המופיעה בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993:
"עיסוק"  מוגדרות בחוק כיצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש. לרוב העיסוק בחומרים מסוכנים יכול להיעשות בצורה בטוחה, אך מחייב להכיר את הסיכון הכימי, להעריך את גודל הסיכון ובמידת הצורך לנקוט באמצעי מניעה ובקרה מתאימים. 
 
בגיליון הבטיחות של חומר מפורטים הסיכונים והנחיות עבודה בטיחותית עם החומר. זה המקור הראשוני אליו מומלץ לפנות כדי להכיר את אמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודה עם החומר. יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן  חייב לצרף לחומר גיליון בטיחות. מחזיק במקום עבודה צריך להחזיק ברשותו גיליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו וכן העתק מהגיליון צריך להיות מוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה או להימסר להם על פי בקשתם. מוצע לקבל ולעבוד על פי גיליון הבטיחות הספציפי מיצרן/ספק החומר כנדרש ב"תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998"

צירוף גליון בטיחות לחומר 
"3. (א) יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן - 
(1) יארוז או יוודא אריזת החומר, לפי הענין, בהתאם לדרישות התקן ויסמן את האריזה בהתאם לדרישות התקן; 
(2) יצרף אליו גיליון בטיחות. 
      (ב) מחזיק במקום עבודה יחזיק ברשותו גליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו; העתק מהגליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה. 
      (ג) עובד במקום עבודה המופקד על קבלת חומר מסוכן במקום העבודה מאחד מהמנויים בתקנת משנה (א), יוודא כי לחומר המסוכן צורף גליון בטיחות. "
 
בתחיקה מופיעות דרישות נוספות לגבי טיפול בחומרים מסוכנים (כולל אחסונם) שמטרתן להגן על בריאות ובטיחות העובד, לדוגמה:
 
27. איוורור
אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, איוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.
 
154. סילוק אבק ואדים (תיקון: תשל"ד)
(א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר עבודה.
(ב) נוסף לאמור בסעיף קטן (א), אם מהות התהליך מאפשר זאת יותקנו ויקויימו התקני פליטה בסמוך ככל האפשר לנקודת ההתהוות של האבק, האדים או הזיהום האחר, למניעת חדירתו לאויר של חדר עבודה.
 

 
  • קיימות דרישות בתחיקה לגבי עבודה עם חומרים מסויימים דוגמת: תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) תשמ"ד-1983. ניתן לעיין בתחיקה נוספת.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה