כניסה הרשמה צור קשר

בכפוף לאיזו תחיקה מתבצע שינוע/הובלת חומרים מסוכנים (חומ"ס)?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 71635  |  26/06/2022

 

הובלת חומרים ופריטים מסוכנים בכבישים מתבצעת בהתאם לדרישות תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001רוב הדרישות של תקנות שירותי ההובלה, כגון צורך ברישיון מוביל להובלת חומ"ס, רכב ונהג המורשים להובלת חומ"ס, שילוט הרכב, שטר מטען וכו', חלות על הובלת כמות החומר (בלבד), השווה או העולה על כמות הסף המוגדרת בתקנות. 

חשוב לציין, כי על פי "חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993", כל המוביל חומרים מסוכנים, או כלשון החוק, עוסק בהעברת רעלים, חייב בהיתר רעלים וחלים עליו התנאים להובלת רעלים, אשר מפרטים, בין היתר, את אופן השינוע של חומרים מסוכנים. 

רעל
כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה ל"חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993", בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים, או כל חומר הרשום בתוספת הראשונה ל"
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) התשנ"ו- 1996". 
 
עם זאת, יש לציין, שגם אם דרישות התחיקה לא חלות על שינוע החומרים שברצונך להוביל, יש לשמור על כללי הבטיחות בהובלה.
 
מידע בנושא ניתן לקרוא בפרסום של המוסד לבטיחות ולגיהות "הובלת חומרים מסוכנים בכבישים". לרכישה באתר של מוסדנו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה