כניסה הרשמה צור קשר

האם יש להשתמש בכפפות מגן להגנת הידיים עם כלים בעלי חלקים נעים/סובבים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76024  |  06/05/2024

 

בעבודה בקרבת חלקים נעים, החקיקה מסייגת את השימוש בכפפות. יש לאסור עבודה עם כפפות בסביבות כאלו. הסכנה העיקרית הי היתפסות היד ומשיכתה, ואף משיכת הגוף כולו, לעבר נקודת העיבוד הפעילה ולאזור מסוכן.
 
תחיקה
 
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997, תוספת בטבלה: סעיף 6.2 

6.2. כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים, פיסיכליים או ביולוגיים


טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט  בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור אליה; 

כלומר: 
אין להשתמש בכפפות בתהליכי עבודה, שבהם יש סיכון שחלק סובב במכונה יגרום להיתפסות ולפגיעה בעובד. 
 
הוראות הפעלה - מכונות

יש לפעול בהתאם להוראות ההפעלה, האחזקה והבטיחות של היצרן, אשר מצורפות לכל מכונה. יש לבצע הערכת סיכונים לגבי היפגעות. בכל מקרה, חובה להימנע מלהתקרב לנקודת העיבוד/ החיתוך. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה