כניסה הרשמה צור קשר

מהן הדרישות לעבודה בגובה על ידי מפעיל מלגזת-צריח?

 

משיב: יעקב מאירסון    |  מס’ תשובה 44300  |  15/03/2009

 

1. בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007"
פרק א': פרשנות - הגדרות
א. "עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור -
(1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;
(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;

ב. "תחום עבודה בגובה" - עבודה בגובה שהיא עבודה -
(1) על סולמות; (2) מתוך סלים להרמת אדם; (3) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
(4) בתוך מקום מוקף; (5) מעל לפיגומים נייחים; (6) מעל גגות;
(7) מעל מבנה קונסטרוקציה; (8) בטיפול בעצים וגיזומם; (9) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

2. לשם קביעת התשובה לנדון, מוצע לבצע סקר סיכונים עבור תנאי המקום ואופי הפעילות של מפעיל מלגזת- צריח ולפעול עפ"י ממצאיו ובהתאם של הגדרות מהי "עבודה בגובה".
היה והפעלת מלגזת-צריח מתבצעת ע"י מפעיל היושב בתוך תא המלגזה (מגודר במעקה תקני), הרי פעילותו אינה תואמת את ההגדרה של "עבודה בגובה" המובאת לעיל. אך במידה ולביצוע מטלה כלשהי הוא נאלץ לצאת מהתא, או להטות את גופו ביותר מ-45 מעלות, אזי תנאי עבודתו יתאימו לסעיף 2 של ההגדרות.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה