כניסה הרשמה צור קשר

מהן הדרישות להתקנת מטפי כיבוי אש?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 68769  |  22/07/2019

 

התקנת המטפים תהיינה לפי ההמלצות בתקן הישראלי, ת"י 129 חלק 2: מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון.

סעיף 7.1.  מיקום 

"המטפים יותקנו במקום בולט המאפשר גישה נוחה, בגובה המצוין בציורים 3 ו- 4, או על משטח מתאים. המטפה ימוקם כך שגישה אליו לא תסכן את המשתמש בו. אם קיים חשש מפגיעה במטפה המותקן בגובה המומלץ בציור, אפשר להתקין את המטפה גבוה מ-1.2 מ', בתנאי שהגישה אליו נוחה. המטפים יותקנו ליד פתחי כניסה ויציאה וכן לאורך נתיבי מעבר. המטפים יותקנו לפי הוראות שבתקנים המיוחדים החלים עליהם  (ראה טלה 1)" 


 ראה ציורים 3 ו-4 בתקן.

 
התרשים מתוך תקן ישראלי 129 חלק 2

יש להתייחס לתקן בשלמותו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה