כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

לוח הדרכות

  

 


 


לגרסת PDF לחץ כאן>>>

 


קורס הסמכת הממונים על הבטיחות להכנת תוכנית לניהול הבטיחות הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: ימי השתלמות לממונים - כשירות
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10021774
מקום: מכללה למנהל, ראשון לציון
מועד התחלה: 07/05/2019
מחיר: 2,544 ₪
מספר מפגשים: 6
לפרטים נוספים

כללי

בעקבות אישור תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, הכין אז משרד הכלכלה תוכנית לימודים להכשרה ולהסמכה של ממונים על הבטיחות לכתיבת תוכנית לניהול הבטיחות בהתאם לתקנה החדשה (התשע"ג - 2013). 

מסיימי הקורס בהצלחה כיום יהיו מוכרים על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (כיום תחת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) כ"מכיני תוכנית לניהול בטיחות" ויהיו רשאים להכין תוכנית לניהול בטיחות בארגון שבו הם מועסקים ובארגונים אחרים.


 
 
נושאי לימוד עיקריים 
 
 • הכרת התקנות החדשות ודרישותיהן.
 • כלים לניהול סיכונים, כולל לוח החלטה (מטריצה של סיכונים, מתודולוגיה לסף חשיפה לגורמים מזיקים וניהול סיכונים מתקדם למערכות בתהליכים).
 • כתיבת נהלים נדרשים לתקנות.
 • כתיבת תוכנית ניהול ספציפיות לגורמי סיכון עיקריים בארגון, כגון סיכוני מכונות, עבודה בגובה, עבודה ברעש, ועוד.
 • ניהול שינויים וניהול סיכונים בעת שינוי.
 • ניהול סיכוני גיהות.
 • ניהול סיכוני בנייה.
 • הגורם האנושי.
 • היבטים משפטיים.

מבנה הקורס
 
 • 6  ימי לימוד בכיתה 
 • 1 ימי תרגול במפעל המשתתף (בעזרת חונך)

חומר לימודים
 
המשתתפים יקבלו חוברת עזר להכנת תוכנית לניהול הבטיחות (כולל ניהול סיכונים) ודיסק (CDׂ) שיכלול את החומר הרלבנטי.
 
תנאים להתקבל לקורס
 
ממונה בטיחות בעל אישור כשירות תקף, שאושר על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (הטיפול ייעשה על ידינו).
 
תנאים לקבלת תעודת הסמכה
 
 • נוכחות 100%
 • הגשת עבודה בציון עובר.

משך הקורס:  6 ימי לימוד בכיתה + 1 יום לימוד תרגול במפעל המשתתף (מתכונת של 1 יום לימודים בשבוע). (הקורס מזכה את המשתתף ב -7 ימי כשירות, המשתתפים ישלמו עבור 6 ימי לימוד בלבד)
 
* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.

 מספר אישור כשירות:  688156
 

שלח להדפסה