כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

לוח הדרכות

  

 


 


לגרסת PDF לחץ כאן>>>

 


יום עיון אחריות משפטית של נושא משרה בדיני בטיחות הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: ימי השתלמות לממונים - כשירות
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10021799
מקום: סמינר אפעל, רמת אפעל
מועד התחלה: 04/11/2019
מחיר: 424 ₪
מספר מפגשים: 1
לפרטים נוספים

כללי
 
נראה שהרצאות משפטיות על אחריות הממונה על הבטיחות ניתנו במשך שנים רבות על ידי מרצים רבים. מאחר שתפקידו של הממונה על הבטיחות מבוסס על דינים ׁ(חוקים ותקנות), ומאחר שמתפקידו לייעץ למעסיק בנוגע לחוקים ולתקנות בתחומי הבטיחות, כי אז: 
 
א. יש לממונה על הבטיחות חשיפה משפטית בנוגע לפעולותיו.
ב. יש לממונה על הבטיחות השפעה רבה על החשיפה המשפטית של מנהלים ונושאי משרה בחברה, שאינם מודעים לחובותיהם על פי דיני הבטיחות.
 
לפיכך, קיימת חשיבות רבה למעקב אחר היקף האחריות והחשיפה המשפטית של הממונה על הבטיחות, ואחר היקף האחריות והחשיפה המשפטית של המנהלים שהוא מייעץ להם. בשנים האחרונות חלו התפתחויות חשובות בהקשר זה, הן בחקיקה והן בפסיקה.
 
כך, לדוגמה, תקנות הבטיחות מסדירות כתיבת תוכנית לניהול הבטיחות. ממונה על הבטיחות שלא עורך את התוכנית, צריך לחתום שקרא אותה והוא מודע לתכניה. זוהי הצהרה משפטית בעלת משמעות רבה. תיקוני חקיקה בהקשר של מתן צווים להפסקת בנייה או הטלת עיצומים כספיים יכולים להגיע לחשיפה משפטית, הן של הממונה על הבטיחות והן של נושאי משרה בתאגיד. 
 
ככל שעוברות השנים, הסביבה המשפטית, שבה פועלים הממונה על הבטיחות ונושאי המשרה בחברה, נעשית מפותחת יותר, מאתגרת יותר ומתוחכמת יותר. חשוב להבין היטב את ההיבטים המשפטיים כפי שהם נובעים מהחקיקה ומפסיקת הבטיחות, כדי להתמודד היטב עם מציאות מורכבת זו. 

מטרת יום העיון

הממונה על הבטיחות יכיר ויבין את האחריות המשפטית המוטלת עליו מכוח הדינים שיפורטו במסגרת היום ויידע לנקוט ולהשתמש באמצעים הנדרשים (במהלך היום) לצורך עמידה בחובת האחריות המוטלת עליו. 


נושאי לימוד עיקריים:
  • מי האחראים לקיום דיני הבטיחות?
  • מיהו נושא משרה בתאגיד?
  • האם הממונה על הבטיחות הוא נושא משרה בתאגיד?
  • מי אחראי לחפיפה בין מטלות?
  • האחריות האזרחית של ממונה על הבטיחות ושל נושא משרה.
  • האחריות הפלילית של הממונה על הבטיחות ושל נושא משרה.
  • חשיפה משפטית של נושא משרה לעיצומים כספיים.
  • הקשר שבין משפט סביבתי ודיני בטיחות, לאחריות נושא משרה בתאגיד.

משך הלימודים: 1 יום לימוד.
 
* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.
 מספר אישור כשירות:  688938

שלח להדפסה