כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

לוח הדרכות

  

 


 


לגרסת PDF לחץ כאן>>>

 


יום עיון היבטים פליליים, מינהליים ונזקיים בתאונות עבודה הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: ימי השתלמות לממונים - כשירות
אזור בארץ: ירושלים
קוד הדרכה : 10021887
מקום: מלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחל
מועד התחלה: 09/09/2019
מחיר: 424 ₪
מספר מפגשים: 1
לפרטים נוספים

כללי
 
חידוד ההיבט האישי והחשיפה אשר לה צפויים בעלי תפקידים בעקבות תאונת עבודה, וזאת, כדי לסייע בייצור המוטיבציה למניעת תאונות. ברגע שמתרחשת תאונת עבודה, בעלי תפקידים – הן בתחום הבטיחות והן בתחומים אחרים של סביבת העבודה – חשופים למגע עם החוק הפלילי או המינהלי או הנזיקי – אחד מהם, שניים מהם או כולם יחד.

אדם קרוב אצל עצמו, ואם תאונות יפחתו או אפילו סוג אחד שלהן יעלם,  גם מתוך חששם של בעלי תפקידם, הרי שהמטרה הושגה.
 
מטרת יום העיון 
 
הממונה על הבטיחות יצבור ידע וישננו, וזאת, כדי שיכיר את בעלי התפקידים בעלי הזיקה לבטיחות בעבודה; יוכל לתאר את אחריותו של כל בעל תפקיד ואת אחריותו שלו בראש ובראשונה.  יהיה מודע למשמעותם המעשית והמשפטית של היתרים, אישורים והסמכות, הן של כוח אדם והן של מכונות. 
 
 
נושאי לימוד עיקריים
 
  • ישויות משפטיות בקשר לעבודה: העובד, הממונה על הבטיחות, המזמין, המבצע, התאגיד, קבלן כוח אדם.
  • אחריותה של כל אישיות משפטית בהיבט הפלילי, המינהלי והנזיקי. 
  • בעלי התפקידים במערך הבטיחות ואחריותם: העובד והאשם התורם, הממונה על הבטיחות, המנהל, הממונה והמטה. 
  • חשיבותם של היתרים ואישורים להסמכות, לכלים ולתפעולם, לביצוע עבודות מסוימות, לכשירות עובדים, לכשירות כלים.
  • ההיבט הביטוחי: לעובד, לאחראי, למפעל ועוד. 

משך הלימודים: 1 יום לימוד 

* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.
 מספר אישור כשירות:  688945

שלח להדפסה