כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות


מינהל הדרכה  - כוכבית 9293

אורית בוסני - פרטים והרשמה
ימי כשירות
03-7715107
orit@osh.org.il

שלמה אטיאס - פרטים והרשמה
ימי כשירות
03-7715204
Shlomo_A@osh.org.il

שמואל ברוכים - פרטים והרשמה
שינוע חומ"ס, הכשרות נהגי חומ"ס ומנהלי עבודה
03-7715201
ShmilB@osh.org.il

אסתי לחיאני - פרטים והרשמה
ממונים על הבטיחות בעבודה
03-7715213
esti@osh.org.il

אברהם גולדמן - פרטים והרשמה
ממונים על הבטיחות בעבודה
03-7715215
AvrahamG@osh.org.il

ישראל סוריאן - פרטים והרשמה
הכשרות בנייה ועבודה בגובה
03-7715209
Israel.Su@osh.org.il

מוטי אלמוג - סגן ראש מינהל הדרכה
03-7715217
AlmogM@osh.org.il

ניסים קלו - פרטים פיתוח הדרכה
03-7715206
nisimclo@osh.org.il

מורן זילברשטיין - פרטים והרשמה
עבודה בגובה, וימי כשירות
03-7715275
Moran.z@osh.org.il

מחוזות

מחוז מרכז וי-ם 03-5266465
Orna@osh.org.il
AvihuL@osh.org.il 

מחוז דרום 08-6288112
Ahuva@osh.org.il
OrlyA@osh.org.il 

מחוז צפון 04-9126303
Eti@osh.org.il
hana@osh.org.il
קורס עוזר בטיחות באתרי בנייה הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: הכשרות בענף הבנייה
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10023498
מקום: סמינר אפעל, רמת אפעל
מועד התחלה: 26/01/2020
מחיר: 1,850 ₪
מספר מפגשים: 5
לפרטים נוספים

בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס'11) התעש"ט-2018, נכנסה לתוקף ביולי 2019 ההוראה המחייבת את הקבלן העוסק בבניה ובבניה הנדסית להעסיק "עוזר בטיחות" בכל אתר בנייה בו מתבצעות עבודות לבניית מבנה שגובהו על 7 מטר ו/או ששטחו עולה על 1000 מ"ר.  

תפקיד עוזר הבטיחות הוא:  לסייע למנהלי עבודה למנוע תאונות באתר הבנייה ולוודא קיומן של הוראות הבטיחות באתר.  

 
אוכלוסיית יעד: עובדים בתחום הבניה העומדים בתנאי הקבלה

תנאי קבלה לקורס: ראה נספח
לחץ כאן>>>


נושאי לימוד עיקריים
 
 • תפקיד ואחריות עוזר בטיחות
 • תקנות הבטיחות בעבודה
 • ציוד מגן אישי
 • עבודה בגובה
 • כלים טעוני בדיקה
 • משטחי עבודה
 • פיגומים וגידורים 
 • רשימת תיוג
 • סיור מקצועי באתר בנייה
 • דילמות מרכזיות במסגרת ההסמכה

תנאי הסמכה
 
 • נוכחות של 100%
 • ציון עובר 70

משך הלימודים: 5 ימי לימודים (45 שעות לימוד) 
בין השעות 8:00 עד השעה 16:00.

תנאי תשלום: ישולם בהמחאה, העברה בנקאית או בכרטיס אשראי לפני מועד פתיחת הקורס

תעודה: המסיימים בהצלחה יקבלו תעודות גמר באישור מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.  

ביטולים

הודעת ביטול בכתב תתקבל עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס. לאחר מועד זה יחויב הנרשם במלוא סכום ההשתתפות. באחריות הנרשם לוודא, כי בקשת הביטול נתקבלה.
 
טופס הרשמה

טופס הצהרת מעסיק על העסקת עובד בענף הבנייה להורדה
 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למחוז מרכז לאורנה 03-5266465
או לרכז הקורס אביהו 054-8824225  avihul@osh.org.il
 
* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.
 

שלח להדפסה