כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

 

 


לוח הדרכות

 

המוס"ל מצטרף למאמץ הלאומי במאבק בנגיף הקורונה,מאפשר גם לימוד מקוון "מרחוק" באמצעות מערכת דיגיטלית לניהול למידה. חפשו את הציון "הדרכה מקוונת" ליד ההדרכה המוצעת למטה, בריאות שלמה לכולם

 


הכשרת בודקי מעבדה מוסמכים לניטור סביבתי-תעסוקתי הוסף להזמנה עבור לחיפוש הדרכות נוספות

סוג הדרכה: ימי עיון, קורסים יחודיים והשתלמויות ענפיות
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10025134
מועד התחלה: 10/05/2021
מחיר: 11,880 ₪
מספר מפגשים: 29
לפרטים נוספים


המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) רואה במניעה של חשיפת עובדים לסיכונים בריאותיים הקיימים בעבודה בחומרים כימיים כמשימה לאומית. בעצה אחת עם הרגולטור, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ולאור המחסור בארץ בבודקים מוסמכים לניטור סביבתי-תעסוקתי, בכוונת המוס"ל לפתוח קורס ייחודי רגולטורי להכשרת בודקי מעבדה מוסמכים לניטור סביבתי-תעסוקתי. 

מטרת הקורס

הכשרת בודקים שיוסמכו לבצע ניטור סביבתי-תעסוקתי של חומרים כימיים, אלה המופיעים בתקנות ואחרים,  ולהעריך את החשיפה התעסוקתית אליהם במקומות העבודה. 

שלב ההסמכה

בסיום הקורס יוכלו המועמדים לגשת לבחינת הסמכה של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. עמידה במבחן ההסמכה מקנה למועמד זכאות ל"בודק מוסמך" אך ורק במסגרת "מעבדה מוסמכת".

דרישות סף להשתתפות בקורס

לקורס זכאים להרשם בעלי תואר אקדמי מוכר בישראל, או בעלי תעודת הנדסאי הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, שהוכשרו באחד מן התחומים הבאים: כימיה, הנדסת כימיה, איכות הסביבה, בריאות תעסוקתית, גיהות תעסוקתית, מדעי החיים, מדעי הרפואה.

מתכונת הקורס
 
הקורס מורכב מ- 29 מפגשים, אחד לשבוע, שני שליש מהם עיוניים ושליש מהווה חלק מעשי בו מוכשרים המשתתפים לעבודת שטח.

משך הקורס:
המפגשים העיוניים יתקיימו בין השעות 08:30 – 16:00, והמפגשים המעשיים הם במתכונת של יום שלם. 

מקום הקורס

הקורס יתקיים במרכז הארץ (מיקום יתפרסם בסמוך למועד הפתיחה) כתלות באילוצים הכפופים להנחיות משרד הבריאות והמוסד לבטיחות ולגיהות.
 
דגשי החלק העיוני

לימוד והבנה של יסודות ועקרונות הפעולה של הגיהות התעסוקתית,  הכרת גורמי סיכון כימיים, השפעות החומרים והכרת מאפיינים של חשיפה תעסוקתית; גישות ושיטות להערכה איכותנית וכמותית של גורמי סיכון כימיים מזהמים באוויר ולמדידה של חשיפה תעסוקתית, תוך מתן דגש והכרה של שיטות ואמצעים טכניים לביצוע בדיקות; בקרה ומניעה של חשיפה לגורמי סיכון כימיים; תחיקה, רגולציה ונהלים מקצועיים מחייבים בגיהות תעסוקתית.

דגשי החלק המעשי

הכרה ולימוד תפעול של האמצעים והמכשור לדגימה ומדידה של חומרים באוויר ובעיקר טכניקות דגימה וכיול ציוד המדידה, התנסות בשיטות מדידה, הכשרה לביצוע ניטור סביבתי. חלק זה יבוצע בחונכות צמודה של בודקים מוסמכים מהמוסד לבטיחות ולגיהות.

לממונים על הבטיחות בעבודה שירצו להשתתף בקורס ויעמדו בתנאי הסף יוכר הקורס כ16- ימים לכשירות.

המעוניינים מוזמנים לפנות בכתב בצירוף פרטים אישיים ותעודות השכלה אל רכז הקורס, ישראל סוריאן, בדואר אלקטרוני
Israel.Su@osh.org.il או בטופס הרשמה

הודעת ביטול בכתב תתקבל עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס. לאחר מועד זה יחויב הנרשם במלוא סכום ההשתתפות. באחריות הנרשם לוודא, כי בקשת הביטול נתקבלה.

* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 20 משתתפים.

שלח להדפסה

לברורים: כוכבית 9293

 

מינהל הדרכה  - כוכבית 9293

אורית בוסני - פרטים והרשמה
ימי כשירות
03-7715207
orit@osh.org.il

שלמה אטיאס - פרטים והרשמה
ימי כשירות
03-7715204
Shlomo_A@osh.org.il

אסתי לחיאני - פרטים והרשמה
ממונים על הבטיחות בעבודה
03-7715213
esti@osh.org.il

אברהם גולדמן - פרטים והרשמה
ממונים על הבטיחות בעבודה
נהגי שינוע חומ"ס
03-7715215
AvrahamG@osh.org.il

ישראל סוריאן - פרטים והרשמה
הכשרות בנייה ועבודה בגובה
03-7715209
Israel.Su@osh.org.il

מחוזות

מחוז מרכז וי-ם 03-5266465
Orna@osh.org.il
AvihuL@osh.org.il 

מחוז דרום 08-6276389
Ahuva@osh.org.il
OrlyA@osh.org.il 

מחוז צפון 04-9126303
Eti@osh.org.il
hana@osh.org.il