כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

 
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות
 
  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954
  בעלי תפקיד בבטיחות נותני שירות  
  טופס הודעה על פעולות בנייה
  עבודות בהם אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה
  נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה השעייתו וביטול מינויו
  חיפוש מנהל עבודה בבנייה  
 שאלות ותשובות

  האם אפשר למנות מנהל עבודה בענף הבנייה למספר אתרים?
  האם נדרש מינוי מנהל עבודה לביצוע קידוח אופקי? 
  האם מנהל עבודה בעבודות בניה יכול לכהן גם כממונה בטיחות?
  איזה עבודות יכול לנהל ולפקח מנהל עבודה לעבודות בנייה ובנייה הנדסית, ואיזה מנהל עבודה נדרש לעבודות פיתוח ותשתיות?
  האם מנהל עבודה בבנייה חייב להיות נוכח כל הזמן באתר?
  האם נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודות שיפוצים?
  איזה עבודות יכול לנהל ולפקח מנהל עבודה לעבודות בנייה ובנייה הנדסית, ואיזה מנהל עבודה נדרש לעבודות פיתוח ותשתיות?
  מי יכול למלא את תפקידו של מנהל העבודה בבנין בהעדרו מהאתר?
  מה מספר ממוני הבטיחות הנדרשים במפעל?  
 מאמרים ומידע נוסף

  שאלות נפוצות בנושא "עוזר בטיחות באתרי בנייה"  
  נוהל הכשרה לעוזרי בטיחות
  רשימת תיוג לעוזר בטיחות 
  עוזרי בטיחות - משרד העבודה
  תוכנית הקורס ורישום עוזר בטיחות  
   
 
  

 

שלח להדפסה