כניסה הרשמה צור קשר

אושר תיאור תפקידו של הממונה על הבטיחות ברשות המקומית

 

מאיר סאיג יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות

עודכן ב:19/07/2015

 

משרד הפנים אישר היום את תיאור תפקידו של הממונה על הבטיחות ברשות המקומית והעיסוק נכנס לספר התפקידים של בעלי התפקידים ברשויות המקומיות.

פורום ממוני בטיחות בעבודה ברשויות המקומיות, בראשותו של מאיר סאיג, ממונה בטיחות בעיריית פתח תקוה, הוביל בשנה האחרונה את התהליך מול משרד הפנים. תהליך שבסופו כאמור הוגדר התפקיד בספר התפקידים.


מאיר סאיג: "לראשונה הוגדר תיאור תפקידו הסטטוטורי, כפיפותו, תנאי הסף לבחירתו במכרז של ממונה הבטיחות ברשות המקומית ע"י הרגולטור הממונה על הרשויות המקומיות בישראל ובכך באנו ויבואו לעתיד על שכרם ממוני בטיחות ברשויות בפרט ועובדי הרשויות המקומיות בכלל".

 

מקור:יחידת האינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה