כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

 
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות


  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג - 2013
 
  
 
 
 שאלות ותשובות


  למי כפוף ממונה הבטיחות בארגון?
  מהן הדרישות למינוי ממונה בטיחות אש?
  מי הוא יועץ בטיחות ומה אחריותו?
  מהן הדרישות להדרכת רענון למנהלי עבודה ועובדי תחזוקה?
  מהן הדרישות בקשר להדרכת עובדים על סיכוני אש?
  האם נדרשת הכנת תוכנית הנפה/היתר הנפה?
  מהו גובה האחסנה האפשרי של ציוד - אחסנה בגובה במחסן?
  
 
  
 
 מאמרים ומידע נוסף

  תבנית לתכנית ניהול בטיחות
  הבהרות מקצועיות בנוגע לדרישות הקשורות לסיכון מקביל
  קריטריונים להכרה במכיני תכנית ניהול בטיחות
  שחזור הנחיות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה
  אושרו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות)
  שיטה ליישום מעשי של ניהול סיכונים
  עובד בודד ניהול סיכונים, ת-187
  טופס הודעה על ועדת בטיחות /נאמן בטיחות
  תקנות תכנית לניהול הבטיחות – רעיונות וכלים ליישום
  הגדרות למונחים בנושאי בטיחות, גיהות ורפואה תעסוקתית
  תקנות תוכנית לניהול הבטיחות – עקרונות והיבטים משפטיים
  ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה
  מבנה מערך הבטיחות (פרספקטיבה בינלאומית)

 

 

שלח להדפסה