כניסה הרשמה צור קשר
במסגרת פעילות המוסד לבטיחות ולגיהות, פועל תחום קידום בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות בשוק העבודה הרחב, בין אם בתעסוקה חופשית ובין אם בתעסוקה מוגנת. 

העסקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הינו עניין חשוב במעלה בחברה מתוקנת. להעסקתם של אנשים עם מוגבלות ישנם היבטים רבים התורמים לעסק, הן ברמת הכלכלית אשר יוצאת משתלמת לעסק בכך שמעסיקים עובדים חרוצים ומסורים למקום עבודתם והן ברמה החברתית בה גם לקוחות העסק וגם עובדיו רואים את הערך המוסף החברתי שיש לעסק. ועדת לרון הוקמה על מנת לעודד יציאת אנשים עם מוגבלות לעבודה, המלצותיה משנת 2007 נכנסו לתוקפן באוגוסט 2009 כתיקון לחוק הביטוח הלאומי - במטרה לעודד את השתלבותם בעבודה של אנשים עם מוגבלות.

העסקת אנשים עם מוגבלות, הגם שכלולה במסגרת האחריות החברתית מהווה קושי למעסיקים ולעתים אף נתקלת בקשיים ובחסמים תעסוקתיים מצד העובדים. הצורך להנגיש מקומות עבודה הן בחלק הפיזי והן בנגישות לאינפורמציה ולנגישות למימוש יכולת העובד, נוסף על הצורך בהטמעת היבטי בטיחות וגיהות  מהווים לעתים נטל חברתי כבד אשר חלק ממקומות העבודה מעדיפים להתעלם ממנו ולקיים חלקים אחרים במחויבות החברתית שלהם. המוסד לבטיחות ולגיהות פועל תחום בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות אשר נועד לקדם את נושא הבטיחות והגיהות כחלק מפעילות המוסד אך עם התאמה לפעילות הנועדת למען קידום הבטיחות בקרב עובדים עם מוגבלות במגוון סוגי התעסוקה, לרבות תעסוקה חופשית.

ניתן למצוא באתר סרטים הנוגעים להעסקת אנשים עם מוגבלות בשפות עברית, אנגלית וערבית. סרט ראשון הפונה אל המעסיקים ומספר על העסקת עובד עם מוגבלות. סרט שני הפונה אל ממונה הבטיחות במקום העבודה נותן דגשים ועקרונות בנוגע לבטיחות העובד. כמו כן, ניתן למצוא באתר קישור לחוברת הדרכה למעסיק ולמנהל בנושא בריאות ובטיחות של אנשים עם מוגבלות במקומות העבודה. החוברת מכילה מידע מקיף בנושא העסקת עובדים החל מבטיחות ועד הכלים שמעמידה המדינה לטובת מעסיק של עובד עם מוגבלות.

 

שלח להדפסה

חדשות

לכל החדשות