כניסה הרשמה צור קשר
מצגות


מושגים בבטיחות ובבריאות תעסוקתית לעובדים עם מוגבלויות במקום העבודה - אלון פל, סמנכ"ל המוס"ל

היבטי בטיחות בקליטת עובד חדש עם מוגבלות - מיקי וינקלר ראש מינהל הנדסה ופרויקטים המוס"ל

עקרונות והדגשים בהדרכות בטיחות לעובדים עם מוגבלות - ארז הדרי, ראש מינהל הכשרה והדרכה המוס"ל

כיצד ארגונומיה יכולה לסייע לשילוב עובדים עם מוגבלות בעבודה? - אביטל רדושר, מדריכה ארצית לארגונומיה המוס"ל
 

 

שלח להדפסה

חדשות

לכל החדשות