כניסה הרשמה צור קשר

מפתחות להצלחת מנהלי EHS בתפקידם

מאת:יפעת זר, מידענית, מהנדסת כימיה, מרכז מידע, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:05/01/2023


מטרת מאמר זה היא להציג מידע חשוב שיסייע למנהלי EHS בתחילת דרכם, כמו גם למנהלים שכבר צברו ותק וניסיון, להצליח בתפקידם. המאמר מציג את האתגרים שעמם מתמודדים מנהלי EHS במאמציהם לפתח, לשמר או לקדם תרבות של בטיחות ובריאות בעבודה, ואת המאפיינים הייחודיים של מנהלי EHS שהתמודדו בהצלחה עם אתגרים אלו. 

המידע נאסף במהלך השנים 2022-2017 באמצעות ראיונות עומק, שנערכו עם מנהלי EHS ממגוון רחב של ענפי תעשייה, בעלי רמות ותק שונות, ושאלונים שהם התבקשו לענות עליהם. 


להלן רשימת האתגרים העיקריים שאיתם מתמודדים מנהלי EHS:
 
 • מאמצים ליצירת תחושת מחויבות ואחריות אישית לבטיחות בקרב העובדים, לקידום יוזמות אישיות ומעורבות פעילה של העובדים בהערכת סיכונים, בקבלת החלטות ובהצעת פתרונות מעשיים.
 • אי-ציות של עובדים לחוקים, לכללים ולנוהלי עבודה, כגון אי-שימוש בציוד מגן אישי או העדפת "קיצורי דרך" מסוכנים.
 • חובת ההשתתפות של מפקח עבודה בעריכת תוכניות הבטיחות.
 • מגבלות תקציב למימוש תוכניות הבטיחות.
 • רגולציה ותקינה מיושנות.
 • חוסר בשיתוף מידע ומחלוקות בין בעלי תפקידים בכירים בתוך הארגון (Organizational Silos).
 • תפיסת מומחי בטיחות כ"שוטרי" בטיחות, המכתיבים הוראות מגבוה, המובילה לתחושת ניכור ולהרחקת העובדים מהשגת מטרת קידום הבטיחות והבריאות בארגון.
 • חוסר תקשורת בין מנהלי מחלקות (C-suite) בארגון.
 • איבוד ידע חשוב עקב פרישת גמלאים מהארגון.
 • תפיסה שגויה של ההנהלה שמדיניות מקדמת בטיחות באה על חשבון רווחים עסקיים.
 • התבססות בלעדית על "מדדים תוצאתיים" (Lagging Indicators) למדידת יעילות תוכניות לניהול הבטיחות.
 • זמינות נמוכה של מנהלי EHS לעובדים.

אין תשובה אחת ויחידה לשאלה מה תורם להצלחה של מנהל EHS בקידום תרבות בטיחות ובריאות בארגון, אולם בהתבסס על התובנות ששיתפו מנהלי ה-EHS, אפשר לזהות מאפיינים ייחודיים, המשותפים לרבים מהמנהלים המצליחים.

אלו הם המפתחות העיקריים להצלחת מנהלי EHS בתפקידם:

1. חוסן נפשי
מנהלים בעלי "עור עבה" מצליחים לשנות את תפיסת מקבלי ההחלטות בארגון ביחס לחשיבות ההשקעה בבטיחות ובבריאות, ומסוגלים להצדיק מתן עדיפות להקצאת משאבים למשימות הנחוצות לקידום הבטיחות בארגון, לעתים, גם בתקופות של קשיים כלכליים ומגבלות תקציב. על מנהלי EHS לדבר עם מקבלי ההחלטות בשפה העסקית שהם מבינים ולהוכיח כי צפוי לארגון החזר השקעה חיובי (ROI) לאחר ההשקעה בבטיחות בארגון.

2. נכונות לשינויים
מנהלים גמישים, הנכונים לעמוד בשינויים ומסתגלים אליהם בקלות, גם אם הם נדרשים לבצע הערכה מחודשת של תוכניות הבטיחות ולשנות את שיטת מדידת ההצלחה של התוכניות. השינויים יכולים להיות שינויי רגולציה ותקינה, תקציב, וכן, שינויים בהיקף ובאופי הסיכונים הבטיחותיים, למשל, עקב שינויי מזג האוויר.

3. אמפתיות
מנהלים שירותיים, מתחשבים וזמינים לעובדים מעלים את תחושת האמון של העובדים בהם, החשובה לבניית מערכות יחסים יציבות, ומובילים לרמות גבוהות של למידה, שיתוף מידע ופתרון מחלוקות בנושאים מקצועיים. מנהלים אמפתיים מראים דאגה אמיתית לבטיחות העובדים ולרוב, גם מבטאים אותה בעשייה, למשל, על ידי ביקור עובדים פצועים, המאושפזים בבית חולים, או הדרכה אישית מקצועית ברצפת הייצור, ואינם מסתפקים בהעברת מסרים או הכתבת הוראות "יבשות" מגבוה, למשל, באמצעות דואר אלקטרוני או שילוט במפעל.

מנהלים אלו מצליחים ליצור תחושת מחויבות ואחריות אישית בקרב העובדים ומעודדים יוזמות אישיות ומעורבות פעילה של העובדים, לדוגמה,
ארגונים, שבהם העובדים היו מעורבים באופן פעיל בתהליכי הערכת הסיכונים לפגיעות WMSD's בקבלת החלטות ובהצעת פתרונות מעשיים, נרשמה הפחתה בשיעור פגיעות אלו

4. מתן עדיפות לתקשורת
מנהלים המעבירים באופן יום-יומי מסרים עקביים ומשמעותיים לכל בעלי התפקידים בארגון בהתאם לרקע שממנו הם מגיעים, לאישיות ולרמת ההבנה שלהם, מצליחים להוביל להטמעה מוצלחת של מידע קריטי, החשוב להנעה רציפה של גלגלי מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בארגון.

5. עשייה תואמת הוראה
מנהלים, אשר מיישמים בעצמם את השיטות ואת תהליכי העבודה שאותם הם מנחים את העובדים לבצע, משמשים כמופת ודוגמה עבור העובדים, אשר נוטים לחקות אותם.

6. חיזוי ומניעה
מנהלים המסוגלים להעריך נכונה סיכוני פציעות, תאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולהשתמש בכלים יעילים לחיזוי/ניבוי שלהם כדי להפחית אותם ולמנוע אותם. מנהלי EHS המשלבים "מדדים תוצאתיים" יחד עם "מדדים מנבאים" (Leading Indicators) ו"מדדי השפעה" (Impact Indicators), משפרים את יעילות ניהול הבטיחות והבריאות במקומות העבודה.

7. שילוב טכנולוגיות חדשניות
מנהלים, המשלבים פתרונות טכנולוגיים חדשניים בתהליכים, בשיטות העבודה ובתוכניות הבטיחות, נהנים מהתועלות הרבות שאפשר להפיק מהם, כמו תקשורת מהירה ויעילה, שקיפות גבוהה, ראיית סיכוני בטיחות בזמן אמת, תיעוד משופר, דיוק במידע, ניצול מיטבי של משאבים גם כאשר הם מוגבלים ועוד. הטכנולוגיה החדשנית תורמת באופן פרואקטיבי להימנעות מחשיפה לגורמי סיכון, להפחתת פציעות, תאונות עבודה ומחלות מקצוע ותביעות לפיצויים בגינן, להפחתת שיעור העזיבה את העבודה, לפריון עבודה גבוה, לתדמית שוק חיובית לעסקים, והחשוב מכל - לשמירת הבטיחות והבריאות של העובדים. יש ארגונים שבהם עדיין משתמשים בניירות, ברשימות ידניות, או בתוכנות שאינן מיועדות לניהול תהליכים מורכבים או שאינן מותאמות לחישוב מדדים חדשניים, וכן, לעתים, השקעה בטכנולוגיה מרתיעה את ההנהלה. מנהלי EHS יכולים להתייעץ עם מומחים וספקים של טכנולוגיה, התומכת בתוכניות בטיחות לצורך התאמת הפתרון הטכנולוגי לרמת הבשלות והמוכנות של הארגון בקליטת הפתרון.

לידיעה: בימים אלו מתקיים קורס מנהלי EHS במוסד לבטיחות ולגיהות.
 
מקורות:
 What it takes to become an EHS leader Improving Safety in the workplace, Origami risk, 2022 
 5ltips to becoming an EHS leader, Enhesa, 2022 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה