כניסה הרשמה צור קשר

אתרי בטיחות

אתרי בטיחות ובריאות בישראל 
 
מוסדות ממשלתיים וציבוריים
המוסד לבטיחות ולגיהות http://www.osh.org.il
המוסד לביטוח לאומי http://www.btl.gov.il
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית http://economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
מכון התקנים הישראלי http://www.sii.org.il
המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il
שרותי כבאות והצלה http://www.102.gov.il
בטיחות קרינה, ממ"ג לחץ כאן לאתר
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל http://www.memunim.org.il
האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית http://oem.doctorsonly.co.il
בטרם - בטיחות ילדים http://www.beterem.org
מגן דוד אדום http://www.mdais.org
המחלקה לבטיחות ולגיהות בעיריית פתח-תקוה http://www.ptsafety.org.il/
מוסדות אקדמיים
אתר הבטיחות של האוניברסיטה העברית http://safety.huji.ac.il
יחידת הבטיחות של הטכניון https://safety.net.technion.ac.il
מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון http://www.hfs.technion.ac.il
אתר הבטיחות ואיכות הסביבה של אוניברסיטת חיפה http://lib.haifa.ac.il/extprojects/safety
יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה של מכון ויצמן למדע http://www.weizmann.ac.il/safety
מחלקת הבטיחות אוניברסיטת בן-גוריון לחץ כאן לאתר
היחידה לניהול והנדסת בטיחות אוניברסיטת בן-גוריון http://cmsprod.bgu.ac.il/Shnaton/engn/2008-9/Depts/375/
 
 אתרי בטיחות ובריאות בעולם 
 
בינלאומיים
 •  
ILO SafeWork  -  ארגון העבודה הבינלאומי, תחום בטיחות www.ilo.org/public/english/protection/safework
 •  
ILO - מאגר מידע ואנציקלופדיה http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/index.htm
 •  
WHO   -  ארגון הבריאות העולמי, בריאות תעסוקתית www.who.int/occupational_health/en
 •  
European Agency for Safety and Health at Work -
הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה
https://www.osha.europa.eu
 •  
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods -
"הספר הכתום" בהוצאת האו"ם
לחץ כאן לאתר
 •  
ארגון המעסיקים הבינלאומי (IOE)  http://www.ioe-emp.org/index.php
 •  
הקונפדרציה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים (ITUC)  http://www.ituc-csi.org/?lang=en
 •  
ארגון הביטוח הסוציאלי הבינלאומי (ISSA)  https://www.issa.int/
 •  
הוועדה הבין-לאומית לבריאות תעסוקתית (ICOH) http://www.icohweb.org/site_new/ico_homepage.asp
ממשלתיים
 •  
OSHA USA  -  המנהל האמריקאי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית http://www.osha.gov
 •  
NIOSH  -  המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה http://www.cdc.gov/niosh
 •  
EPA - הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה http://www.epa.gov/
 •  
Electronic Library of Construction Safety http://www.elcosh.org
 •  
HSE  -  המנהל הבריטי לבריאות ולבטיחות בעבודה http://www.hse.gov.uk
 •  
CCOHS  -  המרכז הקנדי לבריאות ובטיחות בעבודה http://www.ccohs.ca
 •  
CDC  -  המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן http://www.cdc.gov/workplace/
 •  
CSB  -  המועצה לחקירת חומרים מסוכנים ובטיחות כימית של ארצות הברית http://www.csb.gov/
 •  
INRS  -  המכון הלאומי של צרפת למחקר ולבטיחות http://www.inrs.fr
 •  
המכון לבטיחות ולבריאות בתעשייה  -  רוסיה http://www.safework.ru
 •  
kosha - הסוכנות הקוריאנית לבטיחות ובריאות תעסוקתית  http://english.kosha.or.kr/english/main.do
 •  
מכון wsh לבטיחות ובריאות בעבודה בסינגפור https://www.wsh-institute.sg
 •  
המועצה הסנגפורית לבטיחות ובריאות בעבודה https://www.wshc.sg
פורטל ל-MSDS
 •  
MSDS on the Internet http://www.ilpi.com/msds/index.html
     
     
 
 בטיחות באינטרנט: סקירת אתרים לפי נושאים 
 
  נוהג טוב (Good Practice) מתוך בטאון "בטיחות" 319
עגורנים וכלי הרמה אחרים מתוך בטאון "בטיחות" 318
עבודה בגובה מתוך בטאון "בטיחות" 317
גליונות בטיחות לחומרים מסוכנים (MSDS, SDS) מתוך בטאון "בטיחות" 316
ענף החקלאות מתוך בטאון "בטיחות" 312
לחץ (Stress) בעבודה מתוך בטאון "בטיחות" 311
הפעלת רכב ותעבורה במקומות העבודה מתוך בטאון "בטיחות" 310
בטיחות במחסנים מתוך בטאון "בטיחות" 307
בטיחות ובריאות בעבודה במשרד מתוך בטאון "בטיחות" 306
בטיחות בעונת החורף מתוך בטאון "בטיחות" 305
בריאות תעסוקתית ומחלות מקצוע מתוך בטאון "בטיחות" 303
בטיחות בהפעלת מלגזות מתוך בטאון "בטיחות" 302
בטיחות חשמל מתוך בטאון "בטיחות" 301
בטיחות קרינה מתוך בטאון "בטיחות" 299
ארגונומיה בטיחות ובריאות בעבודה עם המחשב מתוך בטאון "בטיחות" 298
ניהול ידע ומיבדקים בבטיחות ובגיהות מתוך בטאון "בטיחות" 296
מצגות על בטיחות מתוך בטאון "בטיחות" 295
שינוע חומ"ס מתוך בטאון "בטיחות" 294
סיכוני אסבסט מתוך בטאון "בטיחות" 293
בטיחות בקיץ מתוך בטאון "בטיחות" 291
נפילה מגובה מתוך בטאון "בטיחות" 289
לחץ נפשי ומתח בעבודה (Stress) מתוך בטאון "בטיחות" 286
בטיחות בעבודות בנייה מתוך בטאון "בטיחות" 285
בטיחות עובדי בתי החולים ומערכת האישפוז מתוך בטאון "בטיחות" 284
מניעת רעש ונזקיו מתוך בטאון "בטיחות" 283
אסבסט - בטיחות ובריאות העובד מתוך בטאון "בטיחות" 282
מערכות לניהול בטיחות בתעסוקה מתוך בטאון "בטיחות" 281
קטלוגים אלקטרוניים של ציוד בטיחות מתוך בטאון "בטיחות" 280
בטיחות ובריאות הגב מתוך בטאון "בטיחות" 279
בטיחות בענף החקלאות מתוך בטאון "בטיחות" 278
בטיחות ובריאות סביבתית מתוך בטאון "בטיחות" 277
מניעת סיכוני אש במקומות העבודה מתוך בטאון "בטיחות" 276
פורומים וקבוצות דיון בנושא בטיחות ובריאות העובד מתוך בטאון "בטיחות" 275
הומור ובטיחות מתוך בטאון "בטיחות" 274
מאגרי מידע בנושאי בטיחות מתוך בטאון "בטיחות" 271
  סדנת אינטרנט  

 

שלח להדפסה