כניסה הרשמה צור קשר

תאריך: 19/01/2015

רשימות תיוג כלליות לאיתור גורמי סיכון ארגונומיים


מבדק לאיתור גורמי סיכון ארגונומיים במקומות עבודה בתעשייה
 

רשימת התיוג, שפותחה במוסד לבטיחות ולגיהות ופורסמה לראשונה בשנת 2012, נועדה לאפשר בטיחות, למדריכי בטיחות, למנהלים בשטח ולבודקים נוספים לערוך בדיקה ראשונית כדי להעלות סוגיות של חשיפות ארגונומית במקומות עבודה.

מבדק איתור גורמי סיכון בתעשייה - 
לחץ כאן
 

רשימת תיוג המותאמות לסביבת המשרד


ארגונומיה במשרד - מדריך ניתוח וסיכום גורמי סיכון, המוסד לבטיחות ולגיהות

 

המבדק פותח במוסד לבטיחות בשנת 2014 בסיוע המחלקה לארגונומיה במדינת וושינגטון, והוא מספק הערכה רחבה של גורמי הסיכון בעמדות משרד. 

המבדק מורכב משני חלקים: א. דף פרטים ונתונים אודות העמדה נבדקת ו-ב. מדריך מפורט המנחה את הבודק למציאת גורמי הסיכון הרלוונטיים ומציאת פתרונות אפשריים. הדף הראשון (חלק א') מאפשר סיכום של גורמי הסיכון העיקריים שעלו במבדק לצורך המשך טיפול ומעקב.

ארגונומינ במשרד - מדריך ניתוח וסיכון - 
לחץ כאן


מומלץ לשלב את המבדק בתוכנית כוללת ולהעזר בסקר לאיתור סימפטומים.

שאלון לאיתור תסמינים - 
לחץ כאן

 

רשימת תיוג למשרד - הערכת עמדת עבודה מול מחשב

מבוסס על מבדק של OSHA:
לטופס הערכת עמדת עבודה מול מחשב -
לחץ כאן
רשימת תיוג למשרד - הערכת איפיונים ארגונומיים של כיסא משרדי
 

מבוסס על מבדק שפותח באוניברסיטת קורנל. רשימת התיוג משמשת בסיס להשוורה בין התכונות הארגונומיות של כיסאות שונים, ומספקת אמצעי לדרג את נוחיות הכיסא ומידת השימושיות עבור המשתמש.

לטופס הערכת איפיונים ארגונומיים של כיסא משרדי - 
לחץ כאן 
 

רשימות תיוג ייעודיות למטלות ניטול


רשימת תיוג למטלות ניטול
 

מתורגם מתוך חוברת ההנחיות להפעלת תוכניות ארגונומיות של המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health) כ"ארגז כלים F-5": הרשימה מאפשרת לזהות סייכונים, כאשר סימון "לא" באחד הפריטים מעיד על הצורך בהמשך חקירה וטיפול ארגונומי.

לרשימת תיוג למטלות ניטול - 
לחץ כאן
 

כלי הערכה (באנגלית)


משוואת NIOSH לניתוח מטלות הרמה (NIOSH Lifting Equation)
 

אחד הכלים המרכזיים בחישוב רמות סיכון במטלות הרמה שונות.

לאחר מדידת פרמטרים שונים כגון מרחק, גובה, זווית ותדירות ההרמה, מחושב המשקל המומלץ להרמה (RWL) באמצעות המשוואה. השוואה בין משקל זה לבין המשקל המורם בפועל תספק אינדקס הרמה, המצביע על רמת הסיכון במטלה, ועל דחיפות הצורך בהחלת שינויים.

מדריך
NIOSH, לחץ כאן
מחשבון משוואת NIOSH באתר CCOSH, לחץ כאן
הערכה מהירה של הגפה העליונה (RULA – Rapid Upper Limb Assessment)
 

בין הכלים הנפוצים ביותר בשטח הארגונומיה. הוא פותח בשנת 1993, ככלי עזר בהערכה של עומסים ביומכאניים ותנוחתיים המתמקד במנחים של הגפה העליונה, הצוואר והגו.

מחשבון 
RULA, לחץ כאן
טופס RULA של חברת Ergo-plus, לחץ כאן
הדרכה ללימוד כלי ה-  RULA של חברת Ergo-plus, לחץ כאן

 הערכה מהירה לכלל הגוף ( REBA – Rapid Entire Body Assessment)

 

הכלי פותח בשנת 2000 על בסיס עקרונות מבדק RULA. במבדק זה עיקר ההתייחסות היא למנחי גו וצוואר. הכלי משמש להערכה מהירה לפעולות המתבצעות במגוון רחב של תנוחות גוף.

טופס REBA של חברת
Ergo-plus, לחץ כאן
הדרכה ללימוד הפעלת REBA של חברת Ergo-plus, לחץ כאן
טבלאות הערכה למטלות ניטול ידני (MAC – Manual Handling Assessment Charts)
 

כלי הערכה זמין, יעיל ואמין לזיהוי מטלות ניטול בעלות רמת סיכון גבוהה פותח ע"י המִנהל הבריטי לבריאות ולבטיחות בכדי לספק, ולהקל על איתור פתרונות. הכלי מיועד לשימושם של עובדים, מנהלים ואנשי בטיחות, ואינו דורש מיומנות גבוהה.

הסבר על הכלי באתר HSE,
לחץ כאן

 אינדקס העומס (Strain Index)
 

אינדקס העומס פורסם בשנת 1995 כדי לזהות מטלות הקשורות בשיעור מוגבר של פגיעות שריר או שלד בגפיים העליונות.

במבדק נבחנות האינטראקציות בין שישה מאפיינים: עוצמת המאמץ; משך המאמץ; מספר המאמצים המתבצעים לדקה; מנח כף היד ושורש כף היד; מהירות העבודה; משך החשיפה למטלה במהלך יום העבודה.

הסבר על הכלי וטופס באתר אוניברסיטת קורנל,
לחץ כאן

 

רשימות תיוג (אנגלית)


רשימות תיוג ארגונומיות של מדינת וושינגטון 
 

שני הכלים פותחו בשנת 2000 על ידי המחלקה לארגונומיה של משרד העבודה והתעשייה של מדינת וושינגטון בארה"ב.  

מטרת הכלים היא לפתח שיטה פשוטה ליישום, לזיהוי ראשוני של תפקידים שבהם עובדים עלולים להיחשף לגורמי סיכון לפגיעות שריר ושלד, ולהגדיר רמות חשיפה המסכנות את רוב העובדים. שתי רמות החשיפה המוגדרות מעידות על רמת הדחיפות בטיפול.


 

  • רשימת תיוג לזיהוי תפקידים ברמת זהירות, משמש סקר ראשוני לאיתור גורמי סיכון בתפקידים כלליים. הרשימה מצביעה על גורמי סיכון פונציאליים ועל הצורך בבחינה נוספת של מקום העבודה.
 
לרשימת תיוג לזיהוי תפקידים ברמת זהירות - לחץ כאן
 
  • רשימת תיוג לזיהוי תפקידים ברמת סיכון, משמשת לזיהוי מדויק של רמות סיכון בתפקידים שזוהתה בהם חשיפה ברמת זהירות. לטופס מצורפים מחשבון להערכת מטלות הרמה ומחשבון להערכת רמת הסיכון בחשיפה לרטט.
לרשימת תיוג לזיהוי תפקידים ברמת סיכון - לחץ כאן
 

 
 
רשימת תיוג משרדית
 

אוניברסיטת קורנל פרסמה רשימה שנועדה לסייע לבודק להעריך את הגורמים הנדרשים לצורך עיצוב סביבת עבודה ארגונומית

לרשימת התיוג של אוניברסיטת קורנל - 
לחץ כאן
 רשימת תיוג למטלות ניטול
 

 מתורגמת מתוך חוברת ההנחיות להפעלת תוכניות ארגונומיות של המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health ), כ"ארגז כלים F-5":

הרשימה מאפשרת לזהות סיכונים, כאשר סימון "לא" באחד הפריטים מעיד על הצורך בהמשך חקירה וטיפול ארגונומי.

לרשימת תיוג למטלות ניטול של NIOSH - 
לחץ כאן
רשימת תיוג למניעת סיכונים בניטול ידני
 

הארגון האירופי לבטיחות ובריאות בעבודה הוציא רשימה שמציגה שאלות הנוגעות לכלל המשתנים המשפיעים על ההרמה הידנית וכוללת אמצעים לשיפור המטלה והפחתת גורמי הסיכון.

לרשימת תיוג למניעת סיכונים בניטול ידני - 
לחץ כאן רשימת התיוג של המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה
 

מספקת קריטריונים לבחירת כלים ידניים לביצוע מטלות שונות.

לרשימת התיוג של המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה - 
לחץ כאן
 
בדיקת חשיפה מהירה (QEC – Quick Exposure Check)
 

הבדיקה משלבת מידע המופק מהעובד ומהבודק והערכה של מנחי גוף, כוח וסטטיות.

השאלון כולל הערכה מהירה של גורמים נוספים כגון ניטול ידני,  נהיגה, רטט ומתח נפשי (stress).

לשאלון QEC -
לחץ כאן רמות סף לפעילות של הידיים HAL TLV- ACGIH TLV for Hand Activity Level 

 

כלי ניתוח המאפשר לבחון תנועתיות חוזרנית של הידיים המתבצעת מעל ארבע שעות ביום. רמת הסף המוגדרת חושבה על פי קריטריונים ביומכאניים, פסיכופיזיקליים ואפידמיולוגיים, במטרה לקבוע רמת פעילות שאליה כמעט כל העובדים יכולים להיחשף ללא סיכון מוגבר לפגיעות שריר ושלד.

לכלי ניתוח HAL 


הערכת ערכי סף המרביים להרמה של ארגון הגיהותנים הממשלתיים של ארה"ב Threshold Limit Values (TLV's) for Lifting ®ACGIH


 

כלי ניתוח הנמצא בשימוש שכיח בישראל. הכלי פורסם לראשונה בשנת 2004 והתבסס על מחקרים מעמיקים בהתייחס למגבלות ההרמה על פי משוואת NIOSH מ- 1991.

גבולות החשיפה המותרים של כלי הערכה זה מאפשרים הרמה חוזרנית, יום אחר יום, תוך שמירה על בריאות העובד ומזעור סכנה לפתח הפרעת שריר-שלד בגב התחתון או בכתפיים.

טבלאות סף ההרמה והסבר הכלי מאתר Washington state - 
לחץ כאן

 

הערכת סיכון במטלות ידניות (ManTRA – Manual Tasks Risk Assessment V 2.0)
 

הכלי פותח באוסטרליה על ידי צוות חוקרים מתחומי הארגונומיה, הפיזיותרפיה, הפסיכולוגיה ועוד, כדי לסייע לפקחי הבטיחות להעריך את רמת הסיכון במקומות עבודה.  ההערכה מתייחסת לתפקיד בשלמותו ובוחנת את ביצועיו של עובד ספציפי.

הסבר על הכלי, אוניברסיטת קווינסלנד - 
לחץ כאן

 המודל הפסיכו-פיזיקלי להערכת מטלות ניטול (הטבלאות של סנוק וסיריאלו)
 

המודל הפסיכו-פיזיקלי מתבסס על מחקר עבור חברת הביטוח Liberty Mutual. מטרת מחקרם היא ניתוח והערכה של מטלות הרמה, הנמכה, דחיפה, משיכה ונשיאה, על מנת לצמצם פגיעות גב תחתון.

אתרLiberty Mutual  וטבלאות המודל לחץ כאן
 


טבלאות סנוק

 

טבלאות אשר מבוססות על מחקרם המקורי של סנוק וסיריאלו, בעזרתן ניתן להגדיר את המשקל המרבי הקביל בתנאי ניטול שונים עבור אוכלוסיות הנשים או הגברים.

גרסה אינטראקטיבית באתר הבטיחות של מחוז בריטיש קולומביה, בקנדה -
לחץ כאן 

 

שלח להדפסה

חדשות

לכל החדשות