כניסה הרשמה צור קשר

תאריך: 05/03/2014

חוקים ותקנות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג- 2013

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א - 2011


 
תקנים
 
 • ת"י 10075 - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי, מאוקטובר 2013. (ראה מאמר)
 • ת"י 6385 - עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה, מאוקטובר 2013. (ראה מאמר)
 • ת"י 9241 חלק 1 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבוא כללי, מאוקטובר 2013 (ראה מאמר).
 • ת"י 9241 חלק 2 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה, מאוקטובר 2013.
 • ת"י 9241 חלק 5 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה, מאוקטובר 2013.
 • ת"י 9241 חלק 1.10 - ארגונומיה של יחסי גומלין בין אדם ומערכת: עקרונות דו-שיח, מאוקטובר 2013.
 • ת"י 9241 חלק 40 - עקרונות ודרישות להתקני קלט פיזיים.
 • ת"י 9241 חלק 41 - קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים.
 • ת"י 9241 חלק 42 - בחירת התקני קלט פיזיים.
 • ת"י 10075 - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי הגדרות ומונחים כלליים.
 • ת"י 10075 חלק 2 - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: עקרונות ותכנון.
 • ת"י 10075 חלק 3 - עקרונות ודרישות הנוגעים לשיטות למדידה ולהערכה של עומס עבודה מנטלי.
 • ת"י 11226 - ארגונומיה: הערכה של תנוחות עבודה סטטיות. 
 • ת"י 11228 חלק 1 - ארגונומיה - ניטול ידני: הרמה ונשיאה, מאוקטובר 2013 (ראה מאמר).
 • ת"י 11228 חלק 2 - ארגונומיה - ניטול ידני: דחיפה ומשיכה, מאוקטובר 2013 (מאמר ראשוןמאמר שני).
 • ת"י 11228 חלק 3 - ארגונומיה - ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה, מאוקטובר 2013 (ראה מאמר).
 • ת"י 12296 - ארגונומיה: שינוע והזזה ידנית של אנשים במגזר שירותי הבריאות. (ראה מאמר)
 • ת"י 20646 - קווים מנחים למיטוב עומס שריר-שלד (ראה מאמר).
 • ת"י 26800 - ארגונומיה - גישה כללית, עקרונות ומושגים, מאוקטובר 2013 (ראה מאמר).

 

שלח להדפסה

 

חדשות

לכל החדשות