כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

 
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות
 
  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג - 1992
  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז - 1966
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח - 1988
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007
  תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970
  התקנת שלטי פרסום על גבי עגורני צריח, ספטמבר 2018
  פנקס עגורני צריח, יולי 2018
  הקמה/ הגבהה של עגורני צריח חידוד הנחיות, פברואר 2017
  הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון, פברואר 2017
  הבהרות ודרישות בנוגע לייבוא עגורני צריח שגילם מתקרב ל- 10 שנים, דצמבר 2015
  הנחיות לביצוע בדיקות לא הורסות בעגורני צריח, אוקטובר 2014
  איסור שימוש בחוליות לעגורן צריח פוטיין מסוג K (משפחת MD) - המשך הנחיות, פברואר 2014
  הנחיות לחידוש או שינוי תעודות הסמכה לעגורנאי צריח או נייד, ינואר 2014
  איסור ייבוא והרכבת חוליות תוקן לעגורני פוטיין מסוג K (משפחת MD), דצמבר 2013
  עגורני צריח- הבהרות, דצמבר 2011
  נוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא, יוני 2010
  התקנת שלטי פרסומת ע"ג עגורני צריח ועבודה של עגורני צריח בחורף, נובמבר 2009
  איסור התקנת אנטנות סלולאריות על גבי תרנים לעגורני צריח, ספטמבר 2003
  נוהל הצבה והפעלת עגורני צריח העובדים בחפיפה, ספטמבר 2000
  חיפוש עגורנאי סוג ד ואתת
  דגמי עגורנים
  הסמכת עגורנאים ואתתים-סוגי הסמכות של עגורנאים
  הנחיות לחידוש או שינוי תעודות הסמכה לעגורנאי צריח או נייד
  הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון
  חפיפת מנופים
  
   
 שאלות ותשובות

  מי רשאי לבצע תיקון בעגורן, והאם נדרש אישור בודק מוסמך לאחר ביצוע התיקון?
  האם נדרשות בדיקות שמיעה רפואיות למפעיל עגורן?
  האם עובד שמפעיל עגורן גשר/עגורן גשר עילי חייבים לחבוש קסדת מגן?
  האם נדרשת הסמכה לקשירת מיטענים המיועדים להנפה באמצעות עגורן?
  האם נדרשת הסמכה לעניבן/אתת כדי לקשור מיטענים?
  האם מותר להרים עובד בסל באמצעות עגורן צריח?
  מהם הכללים לעבודה בגובה [תיקון עגורן צריח] במזג אוויר גשום וסוער?
  מהי ההסמכה הנדרשת להפעלת סוגים שונים של עגורנים?
  מהן הדרישות לבדיקות רפואיות להסמכת עגורנים ואתתים?
  האם מותרת הפעלת עגורן ע"י עובד לא מוסמך כאשר על ידו נמצא עובד מוסמך?

   
 מאמרים ומידע נוסף

  וובינר דגשי בטיחות תפעוליים בהפעלת מלגזות - הדרכה מקוונת
  שקי ענק Big Bag בחירה ושימוש - דגשים
  עגורנאי בשפה העברית- גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
  עגורנאי בשפה הערבית - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
  עגורנאי בשפה הרוסית  - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
  מקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה של עגורן הצריח
  עגורנים ו"סיכום קביל" בבית משפט 
  בטיחות באתרי בניה - בטיחות בתפעול עגורנים
  תאונה עם עגורן נייד
  פגיעה בעובד עקב טלטול מטען שהורם ע"י עגורן גשר
  התהפכות עגורן צריח עקב התקנת שלט פרסום
  נפילה מגובה בעקבות עבודה בחפיפה של עגורני צריח
  פגיעה בעובד עקב התהפכות עגורן להעמסת עצמית
  התחשמלות בעת פעולות עגורן בקירבה לקווי רשת חשמל
  נפילת חומרים מגובה בעת הרמה ושינוע מטען ע"י עגורן צריח
  עלון קיר מס' 562
  עלון קיר עגורנים באתרי בנייה בשפה הערבית
  סימני איתות ידני מקובלים למפעיל עגורן ומנוף   חיבורים אנכיים, חיבורי קןלר וחיבורים מסתובבים
  מתלי חיבור, סל ורסן
  מענבים סינטטיים (חגורות הרמה, רצועות הרמה)
  הרמה באמצעות כבל פלדה
  מענבי פלדה
  מענב שרשרת
  תלייה על ווי עגורן גשר
  הפעלת עגורן גשר
  בדיקת העגורן טרם פעולה
  תחזוקת העגורן
  שימוש במנופי/עגורני חומרים
  הרמה באמצעות בורג עין
  שימוש בסגירים (Shackles)
  גליון מידע על סיכונים
  
  

 

שלח להדפסה