כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

   
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות
 
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007   
 שאלות ותשובות
 

  מה ההדרכה וההסמכה הנדרשות בעבודה בגובה על סולמות/סולם עבור גישה או מעבר בין מפלסים?
  עד איזה גובה מותר לעבוד בסולם דו כנפי מטיפוס A בלי הצורך להתקשר לקו חיים?  
  מהי חובת הדרכה לעבודה בגובה על סולמות?
  מי רשאי לבצע תיקונים או לתחזק סולם/סולמות, סולם קבוע?
  מהן הדרישות בתחיקה לבדיקת ותיקון סולם/סולמות ניידים/מיטלטלים?
  מה תדירות הבדיקות הנדרשות לסולמות קבועים?
  מי רשאי לבצע תיקונים או לתחזק סולם/סולמות, סולם קבוע?
  מהן הדרישות בתחיקה לבדיקת ותיקון סולם/סולמות ניידים/מיטלטלים?
  מהן הדרישות לגבי עבודה ממושכת או מאומצת על סולמות?
  היכן מופיעה בתחיקה הדרישה להתקין סולם יציאה לגג?
 
   
  
 מאמרים ומידע נוסף
 
  עבודה מעל סולם
 
סולמות עפ"י סוגים

  סולמות ניידים

  סולם שחיל 

  סולמות נתמכים או כפולים

  סולמות הבנויים לעבודות הבנייה

  סולמות גישה קבועים (אנכיים)

  אבטחת סולמות ניידים

  בטיחות בסולמות מיטלטלים

  סולמות במגזר החקלאי 

  סולמות מיטלטלים שימוש בטוח בסולמות - המלצות למשתמש

  נפילות והתחלקות בעבודה

  הצבה וקביעת צורת הארכה

  אחסון וטיפול 

 

שלח להדפסה