כניסה הרשמה צור קשר

ימי כשירות לממונים על הבטיחות לשנת 2019

תאריך:01/01/2019


לממונים שלום,

אנו שמחים להציג את רשימת ימי הכשירות לשנת 2019. הרשימה מכילה מגוון רחב של ימי כשירות חדשניים, מעניינים ומקצועיים, המתאימים לצרכיו של ממונה הבטיחות המודרני. השנה הוגדלו מספר מתקני ההדרכה שבהם יתקיימו ימי הכשירות, ונוספו ימי סיור מעשיים ומקצועיים.

בקרוב! תצא חוברת מודפסת של ימי הכשירות לממונים לשנת 2019 למעוניינים.

ראו להלן ריכוז ימי כשירות ברחבי הארץ על-פי מיקום גאוגרפי.
מומלץ לעקוב אחר רשימת ימי הכשירות, שמתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות.

בברכת למידה פורייה ועשייה בטוחה.

אזור המרכז 
מקום הלימודים: המכללה למינהל ראשל"צ, אלי ויזל 2 ראשון לציון


 
נושא מועד ימי לימוד  
העברת משוב וביקורת בונה 21/01/2019 1 פרטים והרשמה
פריצת הדרך בתחום הבטיחות והסיכונים בבנייה 04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
3 פרטים והרשמה
תורת החשמל וחוק החשמל 11/03/2019
18/03/2019
25/03/2019
01/04/2019
4 פרטים והרשמה
ניהול סיכונים בעבודה בגובה 03/04/2019 1 פרטים והרשמה
גורמי סיכון ובטיחות בעבודה עם קבלני חוץ 10/04/2019 1 פרטים והרשמה
מדוע חשוב לבצע תחקיר בטיחות? 15/04/2019 1 פרטים והרשמה
עקרונות הבטיחות במתקני גז טבעי 06/05/2019 1 פרטים והרשמה
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות 07/05/2019
14/05/2019
21/05/2019
28/05/2019
04/06/2019
18/06/2019
6 פרטים והרשמה
גזים דחוסים ונוזליים 20/05/2019 1 פרטים והרשמה
היערכות לשגרה איתנה במצבי חירום 06/06/2019 1 פרטים והרשמה
מערכות כיבוי אש – חקירת  כשלים ושרפות 22/07/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול זמן בבטיחות תחת עומס משימות  16/09/2019 1 פרטים והרשמה
הכשרת מדריכי בטיחות – הדרכה טובה 23/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
5 פרטים והרשמה
הקשר בין יחסי אנוש ותאונות עבודה 02/12/2019 1 פרטים והרשמה
אחריות משפטית של בעלי תפקידים בבטיחות 09/12/2019 1 פרטים והרשמה
ארגון אתר בנייה ופיגומים 10/12/2019 1 פרטים והרשמה
חומרים מסוכנים לממונה על הבטיחות 30/12/2019 1 פרטים והרשמה

אזור המרכז
מקום הלימודים: סמינר אפעל,  היסמין 1 רמת אפעל

   
נושא מועד ימי 
לימוד
 
התמודדות עם סיכוני רעש במקום העבודה 28/01/2019 1 פרטים והרשמה
טיפול יעיל בהתנגדויות 11/02/2019 1 פרטים והרשמה
הממונה על הבטיחות כחלק מההנהגה בארגון  18/02/2019 1 פרטים והרשמה
האם בטיחות משפרת הכנסות או מגדילה הוצאות? 25/02/2019 1 פרטים והרשמה
בדיקת ציוד מגן אישי להגנה מנפילה (ייערך במפעל זיז קונספט, פ"ת) 12/03/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים טכניים והנדסיים מאחורי תקנות הבטיחות בעבודות בנייה 01/04/2019
08/04/2019
2 פרטים והרשמה
פרזנטציה לממונה הבטיחות – הצגה לסקר הנהלה 06/05/2019 1 פרטים והרשמה
מיומנויות וכלים להתמודדות של הממונה על הבטיחות עם הגורם האנושי בעבודה 13/05/2019 1 פרטים והרשמה
העצמה אישית לממונה על הבטיחות 
20/05/2019
27/05/2019
2 פרטים והרשמה
שפיכת דלק גולמי והשפעתו על הסביבה 25/06/2019 1 פרטים והרשמה
השתלמות במנהור 26/06/2019
03/07/2019
10/07/2019
3 פרטים והרשמה
העברת משוב וביקורת בונה 02/09/2019 1 פרטים והרשמה
ארגון מערך הבטיחות במפעל וניהולו 16/09/2019 1 פרטים והרשמה
הכנת תיק שטח והוראות נציב כב"א 503 23/09/2019 1 פרטים והרשמה
מבוא לעזרה ראשונה והחייאה 07/10/2019 1 פרטים והרשמה
אחריות משפטית של נושא משרה בדיני בטיחות 04/11/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים משפטיים בהפעלת קבלנים וקבלני משנה 18/11/2019 1 פרטים והרשמה
בטיחות בריתוך וחיתוך בלהבת גז 02/12/2019 1 פרטים והרשמה
עקרונות פעילות של ועדות הבטיחות – אחריות הרכב פעילות וכו' 23/12/2019 1 פרטים והרשמה

אזור הצפון
מקום הלימודים: קיבוץ לוחמי הגטאות
 
                  
נושא מועד ימי 
לימוד
 
כיצד לבחור שיטה לניתוח כשלים וסיכונים 22/01/2019 1 פרטים והרשמה
מערכות הגנה נגד התחשמלות 24/01/2019 1 פרטים והרשמה
האם בטיחות משפרת הכנסות או מגדילה הוצאות? 30/01/2019 1 פרטים והרשמה
אחריות  משפטית של נושא משרה בדיני בטיחות 06/02/2019 1 פרטים והרשמה
מבוא לחקירה - ההיבט החקירתי במשטרת ישראל בעבודת הממונה על הבטיחות 19/02/2019 1 פרטים והרשמה
הממונה על הבטיחות כחלק מהנהגה בארגון 26/02/2019 1 פרטים והרשמה
כלים מעשיים לתשאול עובדים ע"י הממונה על הבטיחות 05/03/2019 1 פרטים והרשמה
מדוע חשוב לבצע תחקיר בטיחות? 14/05/2019 1 פרטים והרשמה
מערכות כיבוי אש – חקירת כשלים ושרפות 11/06/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול בטיחות באירועים המוניים 02/07/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים משפטיים בהפעלת קבלנים וקבלני משנה 16/07/2019 1 פרטים והרשמה
מתן כלים לממונה על הבטיחות להגנה משפטית  באירוע כשל/תאונה 17/09/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול סיכונים בעבודה בגובה 29/10/2019 1 פרטים והרשמה
בטיחות בריתוך וחיתוך בלהבת גז 19/11/2019 1 פרטים והרשמה
תאורה נכונה במקומות העבודה 26/11/2019 1 פרטים והרשמה
 
אזור הצפון
מקום:  מלון עדן אין, זכרון יעקב,  דרך אהרון 2


 
נושא מועד ימי 
לימוד
 
קרינה מייננת – מאפיינים, סיכונים וניהולם 16/01/2019 1 פרטים והרשמה
מערכת הגנה נגד התחשמלות  13/02/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים פליליים, מנהליים ונזקיים בתאונות עבודה 14/02/2019 1 פרטים והרשמה
מבוא לחקירה – ההיבט החקירתי במשטרת ישראל בעבודת הממונה על הבטיחות 27/02/2019 1 פרטים והרשמה
העברת משוב וביקורת בונה 13/03/2019 1 פרטים והרשמה
פריצת הדרך בתחום הבטיחות והסיכונים בבנייה 19/03/2019
02/04/2019
16/04/2019
3 פרטים והרשמה
תורת החשמל וחוק  החשמל 02/04/2019
08/04/2019
15/04/2019
29/04/2019
4 פרטים והרשמה
ארגון אתר בנייה ופיגומים 17/04/2019 1 פרטים והרשמה
הממונה על הבטיחות כחלק מהנהגת הארגון 15/05/2019 1 פרטים והרשמה
טיפול יעיל בהתנגדויות  22/05/2019 1 פרטים והרשמה
מיומנויות וכלים להתמודדות של הממונה על הבטיחות עם הגורם האנושי בעבודה 29/05/2019 1 פרטים והרשמה
העצמה אישית לממונים על הבטיחות בעבודה 05/06/2019
12/06/2019
2 פרטים והרשמה
כלים מעשיים לתשאול עובדים על ידי הממונה על הבטיחות 12/06/2019 1 פרטים והרשמה
היערכות לשגרה איתנה ומצבי חירום 26/06/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים טכניים/הנדסיים בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה 01/07/2019
08/07/2019
2 פרטים והרשמה
מיקומו המשפטי של הממונה על הבטיחות בשרשרת הניהול והאחריות המשפטית 17/07/2019 1 פרטים והרשמה
תחקור וחקירת תאונות עבודה בראי התקנות החדשות 23/07/2019 1 פרטים והרשמה
אחריות משפטית של בעלי תפקידים בבטיחות 24/07/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול בטיחות באירועים המוניים 30/07/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול זמן בבטיחות תחת עומס משימות 31/07/2019 1 פרטים והרשמה
מבוא לעזרה ראשונה והחייאה במקומות עבודה 11/09/2019 1 פרטים והרשמה
פרזנטציה לממונה על הבטיחות – הצגה לסקר הנהלה 18/09/2019 1 פרטים והרשמה
הקשר בין יחסי אנוש ותאונות בעבודה 25/09/2019 1 פרטים והרשמה
גורמי סיכון ובטיחות בעבודה עם קבלני חוץ 23/10/2019 1 פרטים והרשמה
הכנת תיק שטח והוראות נציב כב"א 503 06/11/2019 1 פרטים והרשמה
ארגונומיה – לשבת או לקום? סוגיות ארגונומיות בעבודה יושבנית לעומת עבודה בעמידה 12/11/2019 1 פרטים והרשמה
הדרכות עובדים ובעלי תפקידים אחרים בבטיחות 20/11/2019 1 פרטים והרשמה
חומרים מסוכנים לממונה על הבטיחות בעבודה 27/11/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול סיכונים בעבודה בגובה 11/12/2019 1 פרטים והרשמה
עקרונות הבטיחות במתקני גז טבעי 18/12/2019 1 פרטים והרשמה
גזים דחוסים ונוזליים 25/12/2019 1 פרטים והרשמה
 
אזור הדרום
מקום: בית יציב, באר שבע (ממוקם ליד פיקוד דרום)


 
נושא מועד ימי
לימוד
 
מבוא לעזרה ראשונה והחייאה 29/01/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים טכניים והנדסיים  בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה 07/03/2019
14/03/2019
2 פרטים והרשמה
ארגון אתר בנייה ופיגומים  27/03/2019 1 פרטים והרשמה
חוק החשמל ותקנותיו 30/04/2019 1 פרטים והרשמה
הכנת תיק שטח והוראות נציב כב"א 503 16/05/2019 1 פרטים והרשמה
עקרונות פעילות של וועדות הבטיחות  23/05/2019 1 פרטים והרשמה
ארגון מערך הבטיחות במפעל וניהולו 30/05/2019 1 פרטים והרשמה
חומרים מסוכנים לממונה על הבטיחות בעבודה 13/06/2019 1 פרטים והרשמה
מדוע חשוב לבצע תחקיר בטיחות? 04/07/2019 1 פרטים והרשמה
מערכות כיבוי אש – חקירת כשלים ושרפות  09/07/2019 1 פרטים והרשמה
תחקור וחקירת תאונות עבודה בראי התקנות החדשות 12/09/2019 1 פרטים והרשמה
הדרכת עובדים ובעלי תפקידים אחרים בבטיחות  19/09/2019 1 פרטים והרשמה
לחץ ושחיקה כגורמים לתאונות עבודה 26/09/2019 1 פרטים והרשמה
מיומנויות וכלים להתמודדות של הממונה על הבטיחות עם הגורם האנושי בעבודה 24/10/2019 1 פרטים והרשמה
בעלי תפקידים במערך הבטיחות בארגון ואחריותם המשפטית 31/10/2019 1 פרטים והרשמה
כיצד לבחור שיטה לניתוח כשלים וסיכונים  07/11/2019 1 פרטים והרשמה
גזים דחוסים ונוזליים 14/11/2019 1 פרטים והרשמה
פרזנטציה לממונה על הבטיחות – הצגה לסקר הנהלה 21/11/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים פליליים, מנהליים ונזקיים בתאונות עבודה 28/11/2019 1 פרטים והרשמה
פריצת הדרך בתחום הבטיחות והסיכונים בבנייה 03/12/2019
10/12/2019
17/12/2019
3 פרטים והרשמה
כלים לשיווק הבטיחות בארגון  04/12/2019 1 פרטים והרשמה
מצבי חירום במקום עבודה עם מוגבלים  17/12/2019 1 פרטים והרשמה
גורמי סיכון ובטיחות בעבודה עם קבלני חוץ 19/12/2019 1 פרטים והרשמה
 
אזור ירושלים והשפלה
מקום: מלון רמת רחל,  קיבוץ רמת רחל  


 
נושא מועד ימי 
לימוד
 
גזים דחוסים ונוזליים 21/02/2019 1 פרטים והרשמה
מיומנויות וכלים להתמודדות של הממונה על הבטיחות עם הגורם האנושי בעבודה 04/03/2019 1 פרטים והרשמה
טיפול יעיל בהתנגדויות 07/03/2019 1 פרטים והרשמה
שפיכת דלק גולמי והשפעתו על הסביבה 19/03/2019 1 פרטים והרשמה
חוק החשמל ותקנותיו 26/03/2019 1 פרטים והרשמה
קרינה מייננת – מאפיינים, סיכונים וניהולם  28/03/2019 1 פרטים והרשמה
הקשר בין יחסי אנוש ותאונות עבודה 04/04/2019 1 פרטים והרשמה
מדוע חשוב לבצע תחקיר בטיחות? 02/05/2019 1 פרטים והרשמה
ניהול סיכונים בעבודה בגובה 20/06/2019 1 פרטים והרשמה
לחץ ושחיקה כגורמים לתאונות עבודה  27/06/2019 1 פרטים והרשמה
האם בטיחות משפרת הכנסות או מגדילה הוצאות? 18/07/2019 1 פרטים והרשמה
מערכות כיבוי אש – חקירת כשלים ושרפות  29/07/2019 1 פרטים והרשמה
ארגונומיה - לשבת או לקום? סוגיות ארגונומיות בעבודה יושבנית, לעומת עבודה בעמידה 04/09/2019 1 פרטים והרשמה
היבטים פליליים, מנהלים ונזקיים בתאונות עבודה 03/10/2019 1 פרטים והרשמה
העברת משוב וביקורת בונה 31/10/2019 1 פרטים והרשמה
היערכות לשגרה איתנה ומצבי חירום  26/12/2019 1 פרטים והרשמה

 ימי הכשירות מאושרים ע"י מפקח עבודה ראשי, בהתאם לתקנות
ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות התשנ"ו- 1996)
 
כתובתנו באתר האינטרנטhttps://www.osh.org.il/heb/training
דוא"ל orit@osh.org.il או training@osh.org.il
 
טל' מקוצר: 9293*
מינהל הכשרה והדרכה הוא בעל תו תקן לניהול איכות מערך הדרכה

חשוב לדעת !
 1. ממונה על הבטיחות, המעוניין להשתתף בהדרכה שאינה מבוצעת באזורו, יכול  להירשם לאותה  הדרכה באזור אחר הקרוב אליו (פרטים נוספים בטופס ההרשמה האזורי).
 2. ייתכנו שינויים במהלך השנה, עקב אילוצים שאינם תלויים בנו. על כל  שינוי תבוא הודעה בנפרד.     
אישור השתתפות בימי כשירות
 1. אישור השתתפות יישלח למשתתפים בדואר, לאחר סיום ההשתלמות והסדרת התשלום.
 2. לפי הנחיות מפקח  עבודה ראשי, כל ממונה ידווח לאגף הפיקוח על העבודה על השתתפותו בימי ההשתלמות לאחר  שיצבור 8 ימי השתלמות, המאושרים לצורך הארכת תוקף הכשירות.
 3. אישורי השתתפות יינתנו למשתתפים שיעמדו בתנאי הלמידה הנדרשים באותו אירוע או על פי הנחיות הרגולציה.
דיווח על ימי הכשירות למינהל הבטיחות, משרד העבודה
חודש לפני פקיעת תוקף אישור כשירות, ידווח הממונה על כל ההשתלמויות בהן השתתף במהלך שלוש השנים האחרונות, ע"פ נוהל הודעה לבעלי אישור כשירות.
הדיווח ייעשה בעזרת טופס דיווח על ימי ההשתלמות לצרוך חידשו אישור כישרות ממונה בטיחות למילוי טופס מקוון.
 
הדיווח ייעשה בעזרת טופס דיווח על ימי הכשירות לצורך חידוש אישור כשירות ממונה בטיחות – נא להיכנס לקישור הבא בגוגל:
חידוש אישור כשירות-תעסוקה-משרד העבודה
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=safet1@moital.gov.il
איש הקשר מטעם מינהל הבטיחות, משרד העבודה:
גב' סימה שחר, רכזת רישוי,  טל. 02-6662254, דוא"ל  Sima.Shachar@Economy.gov.il
 
עלות יום כשירות מקצועי
 1. מחיר יום עיון יחיד- 424 ₪.
 2. מחיר יום העיון לעמית המוס"ל (5% הנחה)- 403 ₪.   (* יש להירשם כעמית מוסד ).
 3. מחיר "חבילת ימי כשירות שנתית" לעמיתי המוס"ל (8 ימים) בתשלום מראש-  2,418 ₪.
 4. ניתן לקבל מחיר מיוחד ל"חבילת ימי כשירות" לממונים שביצעו 21 ימים ב 3 שנים האחרונות במוס"ל. ( * תבוצע בדיקה אישית למבקשים ).
הסדר תשלום
ניתן לשלם תשלום מקוון ומאובטח באתר המוסד לבטיחות ולגיהות, וגם באמצעות כרטיס אשראי במינהל הכשרה והדרכה של המוס"ל,
בטל' 9293* – שלוחה 3.

הרשמה לפי אזור גאוגרפי (לכל אזור טופס הרשמה נפרד)
 1. ניתן להשתתף בימי הכשירות באזורים שונים במהלך השנה.
 2. כל משתתף יבחר לעצמו את ימי ההשתלמות בהתאם לדרישות התקנה.
 3. נא מלאו את טופס ההרשמה והקפידו על סימון X במקומות המתאימים.
 4. ניתן לשתף בהשתלמויות עובדים ובעלי תפקידים אחרים מהמפעל (למעט קורס הכנת תוכנית לניהול הבטיחות והשתלמויות שמיועדות רק לממונים בעלי אישור כשירותׂׂ).
 5. אנו מבקשים להדגיש כי הנרשמים לאירועים בני כמה ימים שייעדרו מאחד מימי הלימוד (גם אם מסיבה מוצדקת) – לא תישמר להם זכאות יום ההיעדרות לאירוע אחר.
 6. מועמדים שיירשמו לאירועים בני כמה ימים יחויבו בעלות מלוא הסכום, גם אם נאלצו להיעדר ממפגש אחד או יותר.
 7. לא יוחזר תשלום במקרה שהנרשם לא הגיע ליום הכשירות.
הערות לתהליך ההרשמה:
 1. מינהל הכשרה והדרכה אינו מאשר את הרשמתכם.
 2. ניתן לוודא את הרשמתכם בטלפון: 03-7715207 אורית / 03-7715275 מורן או 9293*.
 3. בדואר אלקטרוני - orit@osh.org.il    או     training@osh.org.il
 4. באחריות הנרשם לוודא הרשמתו טלפונית עם אורית,  בטל' 03-7715207 או מורן 03-7715275. 
 5. בקשה לשינוי מועד תיעשה בטופס המופיע בחוברת בעמוד 16 עד 5 ימי עבודה לפני מועד יום הכשירות.
 6. אי-הודעה יחייב את הנרשם במחצית העלות.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה