כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

 
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות


  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט -1999
    
 
 שאלות ותשובות

  מתי נדרש מינוי עוזר בטיחות?
  כישורים הנדרשים מעוזר בטיחות?
  מתי נדרש עוזר בטיחות בתמ"א 38?  
 מאמרים ומידע נוסף


  טופס רישום הדרכה 
  כתב מינוי לאדם כשיר
  אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה
  בקשה להכרה בעמידת המבקש בהוראות המעבר – עבודה בגובה
  בקשה לקבלת אישור כשירות
  בקשה לקבלת אישור להדרכה
  הודעה על ביצוע עבודות גלישה
  הודעה על מינוי ממונה בטיחות
  הודעה על תאונת עבודה
  שאלון לגבי מתקן להתזת חול
  הודעה על פעולות בנייה
  הודעה על ועדת בטיחות או נאמן בטיחות
  טופס הודעה על מינוי מנהל מחצבה
  שאלות נפוצות בנושא "עוזר בטיחות באתרי בנייה"  
  נוהל הכשרה לעוזרי בטיחות
  רשימת תיוג לעוזר בטיחות 
  עוזרי בטיחות - משרד העבודה
   

 

 

שלח להדפסה